Somalia- Wielka Brytania: wygrana potyczka prawna z Barcleys

Somalia- Wielka Brytania: wygrana potyczka prawna z Barcleys
07.11.2013. Sąd najwyższy w Londynie wstrzymał zamknięcie konta Dahabshiil Holdings, brytyjsko- somalijskiego pośrednika finansowego, będącego w sporze z jednym z większych banków na Wyspach Brytyjskich - Barclays. Barclays swój zamiar motywuje podejrzeniami o wykorzystywanie przesyłanych środków do celów przestępczych. Największy pośrednik w przekazach do Somalii, Dahabshiil, w odpowiedzi komunikuje, że decyzja taka doprowadziłaby do likwidacji firmy i w konsekwencji braku bezpiecznej, poddanej regulacjom prawa brytyjskiego możliwości wysyłki pieniędzy do ojczyzny przez przebywających na emigracji Somalijczyków.
 
Obie strony sporu nie mogą być w pełni usatysfakcjonowane orzeczeniem. Sąd postanowił o tymczasowym nakazie umożliwienia Dahabshiil korzystania z konta w Barclays, do czasu wydania wyroku w sprawie. Oxfam, konfederacja kilkudziesięciu organizacji pomocowych, która przygląda się sprawie, wyraziła zadowolenie z wyroku, jednocześnie zwracając uwagę na przejściowy charakter rozwiązania. Swój sprzeciw wobec planowanego zamknięcia konta i tym samym zamrożenia działalności Dahabshiil, Oxfam motywuje dobrem mieszkańców Somalii. Wpływy od diaspory somalijskiej na świecie przynoszą do 1,3 mld dolarów rocznie, co stanowi istotną część gospodarki Somalii. Odcięcie od przekazów emigrantów uzależniłoby w jeszcze większym stopniu gospodarkę podzielonego państwa od wpływów z innych zewnętrznych źródeł, głównie pomocy humanitarnej.
 
Barcleys zapowiedział natychmiastowe odwołanie od decyzji sądu. W wydanym oświadczeniu bank podkreślił, że zamknięcie konta Dahabshiil dokonane zostało zgodnie z obowiązującym prawem i wiązało się z istotnym ryzykiem finansowania terrorystów (na terenach Somalii aktywnie zwalczane jest w tym momencie szczególnie ugrupowanie Al-Shabaab) i praniem brudnych pieniędzy. 
 
Dahabshiil Holdings podkreśliło pozytywny wymiar decyzji sądu, szczególnie dla bezpieczeństwa klientów. Prócz przekazów emigrantów, firma obsługuje sektor biznesowy oraz transfery pieniężne organizacji pomocowych. Dahabshiil jest ostatnim z pośredników posiadających otwarte konto w jednym z głównych z brytyjskich banków. Pozostali, pomniejsi pośrednicy po odmowie świadczenia usług ze strony banków musiały szukać usług stron trzecich.
 
Na podstawie: oxfam.org, allafrica.com
Zdjęcie: commons.wikimedia.org
 
Mariusz Świderski