Somalia: UE podejmuje kolejne kroki w walce z piractwem

Somalia: UE podejmuje kolejne kroki w walce z piractwem
13.04.2012. W piątek (23.03.2012 r.) Rada Unii Europejskiej zgodziła się rozszerzyć zakres działalności misji EUNAVFOR Atlanta ustanowionej do walki z somalijskimi piratami, pozwalając siłom wojskowym na atak na cele lądowe, jak i morskie.

 

Przypominamy, że według  raportu Międzynarodowego Biura Morskiego (IBM)  z 2012 roku, to właśnie somalijscy piraci stanowią największe wyzwanie na wodach morskich, gdyż ich ataki w 2011 roku stanowiły 54% ogółu przypadków piractwa.

 

Obecnie basen Rogu Afryki patroluje około 10 unijnych jednostek.

 

Od 2008 roku ich zadaniem jest nadzorowanie szlaków żeglugowych, zapewnienie bezpiecznego przebiegu akcji humanitarnych Światowego Programowi Żywnościowemu (WFP) oraz monitorowanie rybołówstwa na wybrzeżu Somalii. Rozszerzenie misji oznacza, że okręty pozostaną w tej części świata co najmniej do grudnia 2014 roku.

 

Jose Manuel Garcia-Margall, hiszpański minister spraw zagranicznych, powiedział dziennikarzom, że planem Unii Europejskiej jest umożliwienie ataku na cele lądowe podczas gdy statki są ostrzeliwane na morzu.

 

Na temat skuteczności misji UE w tym regionie pozytywnie wypowiedział się dowódca operacyjnych sił morskich UE, kontradmirał Duncan Potts, który stwierdził, że działalność EUNAVFOR Atlanta przyniosła już postęp w zmniejszaniu liczby przypadków piractwa na morzu.

 

Na podstawie: bbc.co.uk, uniaeuropejska.org

 

Zdjęcie za: wikipedia.org

 

Ania Ossete