Somalia: Sytuacja po konferencji w Londynie

Somalia: Sytuacja po konferencji w Londynie

07.03.2012. Konferencja w Londynie, poświęcona bieżącym problemom Somalii, została potraktowana jako ważny krok naprzód w przełamywaniu impasu w Somalii. Mnogość i złożoność problemów tego kraju sprawiają jednak, że optymizm ustępuje sceptycznym opiniom na temat stabilizacji  regionu.

Konferencja w Londynie z dn. 23.02.2012 r. została potraktowana jako pozytywny trend w przełamywaniu impasu w Somalii. Uznano, że weryfikacja i aktualizacja podejścia do bieżących problemów Somalii jest podstawowym krokiem początkującym zmiany w ogarniętym chaosem kraju. Nie mniej jednak, zarówno wśród dyplomatów, którzy brali udział w spotkaniu jak i wśród samych Somalijczyków, nie brakuje sceptycznych głosów.

Wśród omawianych w Londynie tematów znalazły się m. in. bezpieczeństwo, rozwój procesów politycznych, stabilizacja regionu, problem terroryzmu i piractwa, pomoc humanitarna oraz akcje międzynarodowe na rzecz Somalii. W rezultacie, przyjęto szereg zobowiązań i ustalono ścisłe warunki udzielania dalszej pomocy. Jednym z najistotniejszych postanowień jest zaakceptowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa o wzmocnieniu misji Unii Afrykańskiej (AMISOM) na terenie Somalii, poprzez zwiększenie nakładów finansowych na jej rzecz oraz poprzez rozszerzenie jej mandatu. Wyzwaniem natomiast będzie w nadchodzących miesiącach realizacja innego postanowienia konferencji, a mianowicie, utworzenie parlamentu, który zastąpi rząd przejściowy i będzie reprezentował wszystkie regiony kraju.

W ostatnich latach Somalijczycy zmagali się z przemocą i ubóstwem na ogromną skalę. Sprawujący obecnie oficjalną władzę rząd wielokrotnie był oskarżany o korupcję oraz brak działań na rzecz stabilizacji regionu. Dodatkowo, mieszkańcy Somalii byli i wciąż są narażeni na ataki organizacji Al-Shabaab, które są często wymierzone w bezbronną ludność cywilną. Wobec mnogości i złożoności problemów Somalii, nie dziwi fakt, że zarówno Somalijczycy jak i społeczność międzynarodowa, obawiają się o dalsze losy kraju i odnoszą się sceptycznie do kolejnych planów stabilizacji sytuacji w regionie.

Na podstawie: guardian.co.uk, fco.gov.uk, thinkafricapress.com


Zdjęcie za: flikr.comAnna Cichecka