Somalia: Unia Afrykańska zwiększa swoje zaangażowanie

Somalia: Unia Afrykańska zwiększa swoje zaangażowanie

17.10.2013. Unia Afrykańska zdecydowała o znacznym zwiększeniu zaangażowania militarnego w Somalii. Misja w Somalii (AMISOM) ma zostać wzmocniona o 6235 żołnierzy, co powiększy kontyngent o 35%. Działania wojsk UA będą koncentrować się na zwalczaniu bojowników z ugrupowania Al-Shabaab, co można odczytywać jako odpowiedź na niedawny zamach Al-Shabaab w centrum handlowym w Kenii.

 

Po zwiększeniu stanu osobowego łączna liczba żołnierzy AMISOM osiągnie poziom blisko 24 tysięcy. Rada Bezpieczeństwa i Pokoju Unii Afrykańskiej, organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji wykonawczych w tym zakresie, podkreśliła w wydanym oświadczeniu konieczność odpowiedzi na destabilizujące działania Al-Shabaab w regionie. Prezydent Somalii, Hassan Szejk Mohamud, podkreślał, że decyzja wiązała się z powszechnym poparciem wśród innych przywódców afrykańskich.

 

Decyzja idzie w kierunku ogłoszenia przez Ministra Obrony Somalii, Abdihakina Mohamuda Fiqi, ofensywy wojsk rządowych oraz sojuszniczych sił międzynarodowych na bazy Al-Shaabab w południowych regionach kraju. Wniosek o zwiększenie sił zbrojnych musi jeszcze zostać zaakceptowany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Narody Zjednoczone, współuczestnicząc w powoływaniu misji w 2007 roku, zapewniły częściowe finansowanie całego przedsięwzięcia. Początkowo pułap zaangażowanych sił ustalono na 8000 osób.

 

Podobna reakcja Unii na działalność terrorystyczną miała miejsce w 2010 roku, gdy zmieniono mandat misji z zabezpieczania pokoju (peace-keeping) na działania militarne skierowane na przywrócenie pokoju (peace-enforcement). Pod naciskiem ONZ wycofano się z tej decyzji, pozostawiając jednak zapis o zezwoleniu na ataki zaczepne wobec Al-Shabaab i zwiększono kontyngent. Kolejne znaczące wzmocnienie misji nastąpiło w 2012 roku, kiedy do walk w Somalii wysłano dodatkowe 6000 żołnierzy, co zwiększyło liczebność kontyngentu do 17731 żołnierzy.

 

Siły AMISOM odnoszą sukcesy na froncie walki z terrorystami, znaczone m.in. poprzez wyparcie ich z Mogadiszu. Nie można jednak ustalić, na ile osłabiło to Al-Shabaab. Robin Sanders z waszyngtońskiego FEEEDS Initiative, były ambasador USA w Nigerii i Republice Kongo, wskazuje na prawdopodobne wewnętrzne walki w ugrupowaniu, w efekcie których swoją pozycję miał wzmocnić Ahmed Goldane, uważany za inspiratora kenijskich działań Al-Shabaab.

 

Na podstawie:  allafrica.com, raxanreeb.com, amisom-au.org

Flaga Unii Afrykańskiej: wikimedia commons

 

Mariusz Świderski