Somalia: Przełomowy moment dla kraju

Somalia: Przełomowy moment dla kraju

24.08.2012. Ceremonia zaprzysiężenia parlamentarzystów jest oceniana jako symboliczny przełom w historii Somalii. Jednak zarówno społeczność międzynarodowa jak i sami Somalijczycy zdają sobie sprawę, że w najbliższej przyszłości kraj zmierzy się z olbrzymią ilością nowych wyzwań.

W dn. 20.08.2012 r. na lotnisku w Mogadiszu odbyła się uroczystość zaprzysiężenia 215-u członków parlamentu Somalijskiego. Ceremonia ta została określona mianem początku ery reform dla kraju, ponieważ oznacza realizację jednego z kluczowych celów zmierzających do zakończenia okresu przejściowego w Somalii.

Ostatecznie w parlamencie ma zasiąść 275-u posłów. Jednak już w chwili obecnej liczba zaprzysiężonych jest wystarczająca do utworzenia kworum, co umożliwia sprawne działanie parlamentu pomimo braków osobowych.

Uroczystość zaprzysiężenia parlamentarzystów ma silny wydźwięk symboliczny. Po raz pierwszy od ponad dwóch dekad ceremonia związana z powstaniem instytucji rządzącej miała miejsce na terytorium Somalii i przebiegła bez większych zakłóceń. Wprawdzie lotnisko w Mogadiszu było pilnie strzeżone, ale wziąwszy pod uwagę przebieg wydarzeń na tym obszarze w minionych latach, wzmożoną ochronę należy uznać za środek niezbędny.

Zarówno społeczność międzynarodowa jak i interesariusze wyrażają opinię, że powstanie parlamentu jest dla Somalii historycznym momentem. Sekretarz Generalny ONZ – Ban Ki-moon, wyraził nadzieję, że ceremonia zaprzysiężenia parlamentarzystów będzie początkiem ery pokoju dla kraju w Rogu Afryki.

Pomimo pierwszego sukcesu w dążeniu do zakończenia etapu przejściowego Somalia ma przed sobą wiele nowych wyzwań. Do najważniejszych z nich należy wybór prezydenta oraz powołanie premiera. Z uwagi na liczne oskarżenia o korupcję, kupowanie głosów, supremację klanową i działania rządzących z myślą o własnych korzyściach w minionych latach, zadania te wydają się być trudne i istotne w perspektywie dalszego rozwoju kraju.

Sytuacja w Somalii nadal nie jest stabilna. Poprawa kondycji kraju oraz życia jego mieszkańców wymaga długotrwałych i ostrożnie zaplanowanych działań, a także bezinteresownej pomocy społeczności międzynarodowej.

Na podstawie: allafrica.com

Zdjęcie za: wikipedia.org


Anna Cichecka