Somalia: Światowy Program Żywnościowy po latach wraca do południowej części kraju

5.02.2013.  Po 4 latach konfliktu i podwyższonego stany zagrożenia dla pracowników pomocy humanitarnej Światowy Program Żywnościowy ponownie rozpoczyna działalność w południowej części Somalii.

W 2009 roku Światowy Program Żywnościowy (WFP) zaprzestał działalności w południowej części Somalii i wycofał wszystkich pracowników pomocy humanitarnej i rozwojowej, ze względu na tamtejszy konflikt zbrojny. Dzięki przemianom politycznym z ostaniach lat WFP ponownie rozpoczyna działalność w pobliżu portowego miasta Kismayo.

W listopadzie  2012 roku WFP przeprowadził analizę i ocenę bezpieczeństwa żywnościowego w południowym regionie kraju, w mieście Kismayo. Wykazała ona, że lokalne społeczeństwo jest poważnie zagrożone głodem i niedożywieniem. Prawie 50%  gospodarstw domowych ma problemy  z głodem, zaś 24% dzieci poniżej 5 roku życia jest niedożywionych.

W najnowszym raporcie dotyczącym działalności w rejonie Kismayo, WFP wykazał, że po powrocie, w ciągu ostatnich miesięcy w trzech centrach żywnościowych 15 tys. osób skorzystało z ciepłego posiłku, zaś 5 tys. osób, głównie matek i dzieci, skorzystało z dedykowanej dla tej grupy pomocy żywnościowej.  

Światowy Program Żywnościowy aktualnie prowadzi szkolenia dla lokalnych instytucji, które w przyszłości mają wesprzeć programy pomocowe WFP. W minionym tygodniu do Kismayo dotarł transport żywności, który pozwoli na utrzymanie programu przez najbliższe 3 miesiące.

Na podstawie: www.un.org
Zdjęcie za: www.notenoughgood.com

Michał Szczurek