Somalia: organizacje pomocowe wycofują się z kraju

Somalia: organizacje pomocowe wycofują się z kraju

16.02.2012. Organizacje pozarządowe działające na obszarze Południowego Gilkayo podjęły decyzję o wycofaniu się z regionu. Wraz z odejściem wolontariuszy sytuacja Somalijczyków w Gilkayo uległa drastycznemu pogorszeniu.

Wzrasta liczba organizacji pomocowych, które podjęły decyzję o zakończeniu swoich działań w regionie Południowego Gilkayo, znajdującego się w centralnej Somalii. NGOs argumentują swoje stanowisko nasilaniem się zagrożenia ataków ze strony somalijskich bojowników. Niepokoje pojawiły się już w październiku 2011 r. po uprowadzeniu dwóch wolontariuszy, a w ostatnim czasie jedynie przybrały na sile.

Na terenie Południowego Gilkayo znajduje się obozowisko Buulo Kontrol Camp, w którym obecnie przebywa ok. 6500  somalijskich uchodźców. Mieszkańcy Buulo Kontrol Camp od dawna borykali się z niedostatkiem żywności, brakiem dostępu do opieki medycznej i niemal 100%-owym bezrobociem, jednak wraz z odejściem wolontariuszy sytuacja stała się  dramatyczna.

Kiki Gbeho, prowadząca Biuro Koordynowania Spraw Humanitarnych w Somalii (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) oświadczyła, że akcje pomocowe oferowane przez NGOs i ich pracowników nie mogą odbywać się w warunkach zagrożenia życia. Jednocześnie dodała, że podejmowanie jakichkolwiek dalszych działań w takich warunkach jest skazane na porażkę i w chwili obecnej nie może być kontynuowane.   

Na podstawie:
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94864

Zdjęcie za:
http://www.flickr.com/photos/expertinfantry/5414677519/


Anna Cichecka