Somalia: ONZ ogłasza koniec głodu

10.02.2012. W piątek, 03.02.2012 roku, ONZ ogłosiła koniec głodu w Somalii, ale zastrzega, że w regionie wciąż utrzymuje się stan klęski humanitarnej. Ta sama organizacja kilka miesięcy wcześniej (w lipcu 2011 roku) obwieściła klęskę głodu w tym państwie.

Przypominamy, że sytuacja wewnętrzna Somalii od ponad 20stu lat jest niestabilna. Jest to  spowodowane głównie trwającą wojną domową. W 2011 r. Somalia została dotknięta najgorszą suszą od 60 lat w Afryce Wschodniej. Te dwa czynniki przyczyniły się do wystąpienia kryzysu żywnościowego, który doprowadził do ucieczki dziesiątek tysięcy Somalijczyków, m. in. do Kenii i Etiopii w poszukiwaniu pożywienia. ONZ szacuje, że w sumie 1,5 mln osób zostało przesiedlonych w wyniku kryzysu.

Do poprawy sytuacji mieszkańców Somalii przyczynił się ogromny wzrost pomocy humanitarnej i udane zbiory.

Jednakże pomimo pozytywnych zmian jedna trzecia ludności (czyli około 2,34 miliona osób) nadal potrzebuje pomocy. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja około 325 tys. dzieci, które są poważnie niedożywione. Mimo kwoty 1,3 mld dol. przeznaczonej na pomoc Somalijczykom skala cierpienia pozostaje wciąż ogromna. Obszary najbardziej zagrożone, znajdujące się w południowej i centralnej części Somali, w dalszym ciągu pozostają pod kontrolą bojówkarzy Al-Shabaab.

Zdaniem José Graziano da Silva, dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), kryzys w Somalii nie jest skończony. Może zostać rozwiązany dzięki kombinacji deszczy i długofalowych oraz skoordynowanych działań.

 

Na podstawie:

 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/02/03/l-onu-annonce-la-fin-de-la-famine-en-somalie_1638333_3212.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16866913 
 

Zdjęcia za:

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2011_Horn_of_Africa_famine_Oxfam_01.jpg&filetimestamp=20110723012242
 

Ania Ossete