Sierra Leone: Epidemia cholery zbiera coraz więcej ofiar

Sierra Leone:  Epidemia cholery zbiera coraz więcej ofiar

26.09.2012. Według oficjalnych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) epidemia cholery w Sierra Leone spowodowała już niemal 300 zgonów, natomiast liczba zachorowań przekracza 19 000. Stopa śmiertelności w ciągu ostatniego miesiąca spadła i obecnie wynosi 1,4%. Jest to największy wybuch epidemii tej choroby w Afryce Zachodniej od ponad 40 lat.

 

Międzynarodowe agencje pomocowe poinformowały, że epidemia cholery powoli słabnie, nadal jednak stanowi poważne zagrożenie.  William Perea (WHO Coordinator of Control of Epidemic Diseases) przewiduje, że opanowanie sytuacji wymaga kolejnych dwóch miesięcy.

 

Sierra Leone nie jest jedynym dotkniętym cholerą państwem w Afryce Zachodniej. W sąsiedniej Gwinei liczba ofiar śmiertelnych wynosi już ponad 100, pojawiają się także liczne przypadki zachorowań w Mali i Nigrze. WHO szacuje, że całkowita liczba chorych może osiągnąć nawet 32 000. Przedstawiciele różnych organizacji humanitarnych, takich jak Czerwony Krzyż i Oxfam, zgodnie określają sytuację jako bardzo groźną.

 

Cholera nie jest chorobą śmiertelną, niemniej może łatwo doprowadzić do zgonu na skutek odwodnienia spowodowanego biegunką i wymiotami. Rozprzestrzenia się poprzez zanieczyszczenie wody lub pokarmu, szczególnie w złych warunkach sanitarnych. Prawie połowa ludności Sierra Leone nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej i jedynie cztery na dziesięć osób korzysta z latryn, co powoduje regularne występowanie ognisk choroby w trakcie pory deszczowej (między majem a październikiem). Tegoroczna epidemia jednakże rozpoczęła się już w styczniu, w północno-zachodniej części kraju, i do września rozprzestrzeniła się na 12 z 13 okręgów. Ponad połowa przypadków wystąpiła w stolicy, Freetown, szczególnie narażonym z uwagi na przeludnienie.  

 

Prezydent Sierra Leone nazwał epidemię „kryzysem humanitarnym”, a rząd ogłosił w sierpniu stan wyjątkowy. Liczne organizacje apelują od miesiąca o pomoc. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) na ograniczenie rozprzestrzeniania się cholery przeznaczyła ponad 2,5 mln USD. Fundusz ten ma przede wszystkim wesprzeć narodowe stowarzyszenie Czerwonego Krzyża w Sierra Leone i jej 700 wolontariuszy w okresie najbliższych 6 miesięcy. Dodatkowe środki zostały przekazane przez organizacje takie jak UNICEF, Oxfam, DFID, OCHA, Save the Children i inne.

 

W ubiegły piątek także rząd brytyjski ogłosił plan awaryjny w zakresie walki z cholerą w zachodniej Afryce, którego budżet wynosi 2 mln GBP.

 

Na podstawie: who.int, ft.com

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Agnieszka Sito