Senegal: Nowe spółdzielnie rolnicze przynoszą zyski

11.11.2012. W Senegalu trwa program wsparcia finansowo-technicznego spółdzielni rolniczych. Zbiory z roku na rok się zwiększają, a kilka tysięcy rolników po przejściu szkolenia próbuje działać dalej na własny rachunek.

 

W 2010 roku uruchomiono 6-letni projekt Agricultural Value Chains Support (PAFA) w 4 regionach Senegalu. Połączona inicjatywa rządu Senegalu i Międzynarodowego Funduszu ds. Rozwoju Rolnictwa zapewnia finansowe i techniczne wsparcie spółdzielni rolniczych, które uprawiają proso, sezam, sorgo, warzywa oraz hodują drób. Wśród ponad 7,5 tys. rolników objętych programem są kobiety, młode głowy rodzin, ludzie niepełnosprawni oraz właściciele niewielkich gospodarstw, którzy nie mogliby sobie pozwolić na większe inwestycje. Wszyscy oni zostali wybrani przez rządowe komisje regionalne. Każdy z uczestników projektu musiał wnieść także wkład własny w wysokości od 44 do 64 USD. Uprawnia ich to do 200 kg nawozów oraz nabycia kilku sztuk drobnego sprzętu rolniczego.

 

W 2011 roku tylko 30 ton prosa przyniosło przychód w wysokości ponad 11 tys. dolarów. Z powodu dobrych warunków pogodowych przewidywano zebranie 800 kg ziarna z hektara, ale średnia wyniosła 1,2 tony. Prognozowana mediana na ten rok (1 tona/hektar) także została przekroczona. W dwóch prowincjach Kaddrine i Kaolack z ponad 2 tys. hektarów zebrano 1880 ton prosa, a kolejne 600 hektarów dało plon w postaci 250 ton sezamu. Tereny objęte programem stały się samowystarczalne jeśli chodzi o żywność, a nadwyżki są sprzedawane. W regionie Dya podpisano kontrakt na sprzedaż nadwyżki 60 ton zboża, które dopiero zostanie zebrane z 400 hektarów. Proso jest podstawowym produktem żywnościowym na tych obszarach kraju. Inicjatywa nie tylko pomaga w uprawie i sprzedaży, ale także wspiera powstawanie silosów zboża oraz usamodzielnianiu się farmerów.

 

Na podstawie: www.ipsnews.net

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Marcin Koziński (Józwiak)