Rwanda: Skuteczna walka z polio

Rwanda: Skuteczna walka z polio

27.10.2012. Rwanda stała się kolejnym krajem wolnym od choroby Heinego Medina. Darmowe szczepionki i skuteczna polityka uświadamiająca dla rodziców przyczyniły się do sukcesu.

 

Co najmniej 97 procent nowonarodzonych dzieci otrzymuje szczepionkę przeciwko chorobie Heinego Medina. Ostatnie nowe przypadki tej choroby zanotowano w 1993 roku. Jednak WHO nadal nie może oficjalnie ogłosić tego kraju jako wolnego od zagrożenia zakażeniem wirusa powodującego porażenie dziecięce, z powodu obecności wirusa w krajach sąsiednich. Przypadki nowych zakażeń noruje się w DRK, Burundi oraz Kenii.

 

Sukces w Rwandzie osiągnięto m.in. dzięki pracownikom służby zdrowia, którzy monitorują zachowania rodziców oraz zachęcają ich do zaszczepienia swoich dzieci. Szczepionki są darmowe, a rodzice uświadamiani nt. choroby i jej skutków. Większość dzieci otrzymuje wszystkie trzy dawki szczepionki, które pozwalają już skutecznie walczyć z zakażeniem.

 

Zgodnie z danymi WHO liczba przypadków porażenia dziecięcego spadła o 99% z 350 tys. przypadków w 1988 roku do 650 zanotowanych w 2011 roku. Do dziś tylko trzy kraje nie szczepią przeciwko zakażeniu polio i są to: Nigeria, Pakistan i Afganistan.

 

Na podstawie: allafrica.com

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Marcin Koziński (Józwiak)