Rwanda: kolejne zmiany w rwandyjskiej konstytucji

30.01.2013. W ubiegłym tygodniu Izba Deputowanych głosowała nad projektem ustawy dotyczącym zmiany konstytucji w Rwandzie. To już czwarta zmiana Ustawy Zasadniczej od czasu jej wprowadzenia w życie, 4 marca 2003 roku.

Od 2003 roku Konstytucja została zmieniona trzy razy. Pierwsza poprawka miała miejsce sześć miesięcy od wejścia w życie dokumentu. Kolejne zmiany nastąpiły w 2005 oraz 2008 roku. Rwandyjska Konstytucja przewiduje prezydencki system rządów, z trójpodziałem władz (władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza). W preambule potępia ludobójstwo przeciwko Tutsi oraz wyraża nadzieję na pojednanie oraz wzrost dobrobytu w państwie.

Referując projekt ustawy w parlamencie, minister sprawiedliwości Tharcisse Karugarama wyjaśnił, iż zaproponowana zmiana wynikła z inicjatywy prezydenta Paula Kagame i ma celu rozwiązanie kilku sprzecznych zagadnień, które wprowadziły poprzednie poprawki. Karugarama podkreślił, że choć zmiany będą znaczące, to nie naruszą podstawowych artykułów Konstytucji, w tym tych dotyczących wyboru oraz kadencji prezydenta, który obecnie wybierany jest na siedem lat z możliwością jednej reelekcji. Przyczynią się natomiast do łatwiejszego zrozumienia artykułów oraz odpowiedzą na rzeczywistą sytuację w Rwandzie, a co się z tym wiąże uczynią prawo bardziej elastycznym i użytecznym. Jedna z zaproponowanych zmian będzie obligowała prezydenta do corocznego przedstawienia obywatelom sytuacji kraju na wielu płaszczyznach, w tym między innymi: w sektorze rolnictwa, gospodarki, bezpieczeństwa czy spraw zagranicznych.

Wystąpienie ministra Karugaramy spowodowało gorącą debatę w parlamencie. Pojawiły się głosy sugerujące, iż Konstytucja powinna zostać ponownie napisana. Wprowadzenie proponowanych zmian jest istotne w kontekście wyborów parlamentarnych, które mają się odbyć w Rwandzie we wrześniu bieżącego roku.

Na podstawie: focus.rw
Zdjęcie za: orinfor.gov.rw

 

Urszula Róg