Rwanda: Prąd z biogazu krowiego pochodzenia

Rwanda: Prąd z biogazu krowiego pochodzenia

04.07.2012. W Rwandzie trwają badania nad nowatorskimi "agregatami" elektrycznymi, które przetwarzałyby biogazy w prąd. Prace prowadzone są przez Dutch Research Institute TNO i skupiają się głównie na obszarach wiejskich.

Dutch Research Institute TNO skonstruował prototyp agregatu, który zasilane ciepłym biogazem jest w stanie przetworzyć go w energię elektryczną. Badania były prowadzone we współpracy z BOP Innovation Center, SNV oraz studentami z Delft University of Technology. Testowany biogaz pochodzi z krowiego łajna natomiast nowatorskie agregaty zostały sprawdzone w Rwandzie w domach poszczególnie wybranych rodzin w regionach wiejskich.

Analiza potrzeb mieszkańców Rwandy wykazała, że używanie biogazu jest najbardziej przydatne do zasilania pieców kuchennych oraz wytwarzania prądu. Z badań wynika ponadto, że dla zapewnienia elektryczności przy użyciu biogazu dla jednego gospodarstwa domowego w ciągu jednej doby potrzeba zaledwie dwóch krów. Dutch Research Institute TNO poinformował również, że konstrukcja instalacji do produkcji i przetwarzania biogazu nie jest skomplikowana oraz że dalsze prace w zakresie prowadzonych badań powinny zakończyć się sukcesem.

Niemal każdy obywatel Rwandy posiada telefon komórkowy. Jednocześnie ponad 80% mieszkańców nie ma dostępu do elektryczności. Sytuacja ta często zmusza ludzi do kilkudniowych wędrówek do miast w poszukiwaniu źródła zasilania dla ich telefonów. Powodzenie badań nad agregatami zasilanymi biogazem umożliwiłoby więc korzystanie z elektryczności na obszarach wiejskich Rwandy i znacznie obniżyłoby koszty zużycia energii.

Na podstawie: allAfrica.com

Zdjęcie za: archiwum prywatne

 
Anna Cichecka