Rwanda: parlament uchwalił ustawę o ideologii zbrodni ludobójstwa

7.08.2013. Izba wyższa rwandyjskiego parlamentu jednogłośnie uchwaliła ustawę o ideologii zbrodni ludobójstwa i innych przestępstw z nią związanych. Ustawa wejdzie w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Republiki Rwandy.

 

Rwanda zaadoptowała oryginalne prawo w 2008 roku, 14 lat po ludobójstwie, które miało miejsce w 1994 roku. Było ono jednak krytykowane jako zbyt ogólnikowe oraz służące do rozprawienia się z opozycją wobec reżimu prezydenta Paula Kagame, który doprowadził do buntu Tutsi i przejęcia władzy w 1994 roku, kładąc tym samym kres rwandyjskiemu ludobójstwu.

 

Nowa ustawa trafi do podpisu do prezydenta Kagame, a następnie zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Gdy ustawa wejdzie w życie, dotychczas obowiązujące przepisy zostaną uchylone i wszystkie sprawy sądowe związane z ideologią ludobójstwa będą toczyły się w oparciu o nowe prawo.

 

Według art. 3 niniejszej ustawy, ideologia ludobójstwa to celowe działanie, popełnione publicznie, zarówno w mowie jak i w piśmie, a także w nagraniach video czy przy użyciu innego medium. Osoba formułująca myśli w oparciu o aspekt etniczny, religijny, narodowościowy czy rasowy, który ma na celu podsycanie do popełnienia ludobójstwa lub wspieranie ludobójstwa, dopuszcza się wyżej opisanego czynu i popełnia zbrodnię ideologii ludobójstwa.

 

Na podstawie: africareview.com parliament.gov.rw

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Urszula Róg