Rwanda: ONZ uhonorowało sengalskiego oficera, który zginął w czasie ludobójstwa

Rwanda:  ONZ uhonorowało sengalskiego oficera, który zginął w czasie ludobójstwa

15.05.2014. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie podjęła decyzję o stworzeniu medalu ‘’wyjątkowej odwagi’’. Odznaczenie jest hołdem złożonym senegalskiemu kapitanowi Mbaye Diagne, który w czasie rwandyjskiego  ludobójstwa ocalił życie wielu Tutsi i umiarkowanych Hutu.

 

Rezolucja 2154 (2014), dotycząca stworzenia medalu (‘’Captain Mbaye Diagne Medal for Exceptional Courage") została zaproponowana przez Jordan i przyjęta jednogłośnie podczas głosowania. Kapitan Diagne był członkiem sił pokojowych ONZ stacjonujących w Rwandzie. Zginął w czasie pełnienia swoich obowiązków 31 maja 1994 roku, w wieku 36 lat. Rodzina kapitana po jego śmierci nigdy nie otrzymała żadnych wyrazów uznania od ONZ za poświęcenie jakiego dokonał.

 

Przedstawiciel Rwandy w ONZ –  Eugène-Richard Gasana, opisał kapitana Diagne jako bohatera, który nie pozostał bierny w obliczu zła. Pomagał Tutsi przejść przez blokady uliczne, stworzone przez bojowników Hutu, dzięki czemu uratował od śmierci wiele osób. Gasana dodał, iż medal stanowi przypomnienie dla żołnierzy sił pokojowych, że ich misją jest ratowanie i ochrona życia w stanie zagrożenia.

 

Abdou Salam Diallo z Senegalu powiedział, że kapitan Mbaye Diagne działał zgodnie z wartościami stanowiącymi podstawę przekonań armii senegalskiej, którymi są honor i odwaga.

 

W ciągu sześciu miesięcy mają zostać przygotowane procedury dotyczące nominacji i zasad przyznawania medalu. ‘’Captain Mbaye Diagne Medal for Exceptional Courage’’ ma być przyznawany żołnierzom ONZ, pracownikom policji, cywilom i personelowi pomocniczemu, ,,którzy wykażą wyjątkową odwagę w obliczu ekstremalnego zagrożenia.’’

 

Na podstawie: yahoo.com, canada.com, allafrica.com

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

Urszula Róg