Rwanda: sytuacja kobiet zarażonych HIV/AIDS

Rwanda: sytuacja kobiet zarażonych HIV/AIDS

03.02.2012. Badania przeprowadzone w regionie Gasabo i Nyanza w Rwandzie wskazują, że kobiety zarażone HIV oraz chore na AIDS są wykluczane z prawa do dziedziczenia. Większość z nich nie wie gdzie zwrócić się z prośbą o podstawową pomoc.

Badania przeprowadzone w Rwandzie w regionie Gasabo oraz Nyanza przez organizację Women's Network for Rural Development (znane również pod nazwą Reseaux Des Femmes) wskazują, że kobiety zarażone HIV i chore na AIDS są wykluczane z prawa do dziedziczenia przez tamtejsze społeczności.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Women's Network for Rural Development dowodzą jednocześnie, iż zakres problemów z którymi muszą zmierzyć się zarażone HIV/AIDS kobiety jest znacznie szerszy niż trudności w dostępie do leczenia czy radzenie sobie z chorobą w życiu codziennym. Niezrozumienie ze strony rodziny i najbliższych to często najłagodniejsza forma szykan wobec chorych. Zarażone kobiety częściej spotykają się z agresją i przemocą ze strony najbliższych. Ponadto, większość mężów zarażonych HIV lub chorych na AIDS kobiet twierdzi, że obdarowywanie majątkiem kogoś, kto jest skazany na szybką śmierć jest marnotrawstwem. Dodatkowo, po śmierci mężów nosicielkom HIV grozi przymusowe wygnanie z domu, w którym mieszkały podczas trwania małżeństwa.

Women's Network for Rural Development występuje z inicjatywą działania na rzecz minimalizowania poczucia bezradności chorych kobiet oraz uświadamianiu im ich podstawowych praw, w tym również prawa do dziedziczenia. Badania wskazują, że większość kobiet zarażonych HIV, zwłaszcza z grup zamieszkujących obszary wiejskie, nie wie gdzie zwrócić się z prośbą o podstawową pomoc.

Na podstawie:
http://allafrica.com/stories/201201301759.html

Zdjęcie za:
fr.fotopedia.com

Anna Cichecka