Rwanda: Gregoire Ndahimana skazany na 15 lat więzienia

18.11.2011. Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy skazał Gregoire'a Ndahimanę na 15 lat więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w 1994 r. Władze Rwandy zarzuciły sądowi zbytnią pobłażliwość. Pomimo upływu wielu lat od zakończenia masakr plemiennych Rwandyjczycy nadal z trudem przystępują do procesu pojednania.

 

W czwartek 17.11.2011 r. Gregoire Ndahimana został osądzony przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (ICTR) i skazany na 15 lat więzienia. Oskarżono go o zorganizowanie masakry na Tutsich w 1994 r. w mieście Kivumu, w którym pracował jako burmistrz. Ndahimana został aresztowany w sierpniu 2009 r. w Demokratycznej Republice Konga i przewieziony do Rwandy, gdzie oczekiwał na rozprawę. Jest on jednym z wielu organizatorów czystek etnicznych na Tutsi, które uznano za zbrodnię ludobójstwa.

Władze Rwandy przyjęły do wiadomości wyrok wydany przez ICTR, ale zarzuciły sądowi zbytnią pobłażliwość. Prokurator Generalny – Martin Ngoga oświadczył, że zdaniem rządu rwandyjskiego, Gregoire Ndahimana zasługuje na wyższy wymiar kary, który byłby adekwatny do zarzucanych mu czynów.

Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy z siedzibą w Aruszy został powołany celem przeprowadzenia śledztwa, odnalezienia głównych sprawców i organizatorów masakr plemiennych z 1994 r. oraz osądzenia ich. W trakcie prac ICTR odnaleziono wiele dowodów na winę nie tylko przedstawicieli Hutu, ale również Tutsi, którzy bezpośrednio po zakończeniu masakr mścili się na swoich oprawcach. Ponieważ najistotniejszą kwestią w Rwandzie jest utrzymanie pokoju i kohezji społecznej oraz doprowadzenie do pojednania pomiędzy Hutu i Tutsi, sprawa ta nie jest nagłaśniana. Niewątpliwie jednak odkryte fakty dodatkowo komplikują zarówno działania ICTR jak i codzienne życie Rwandyjczyków.

Geneza ludobójstwa z 1994 r. sięga czasów przed kolonizacją, kiedy relacje pomiędzy dwoma głównymi plemionami zamieszkującymi granice dzisiejszej Rwandy, czyli Tutsi i Hutu były warunkowane tradycją, kulturą i prawami plemiennymi (zobacz więcej: http://www.history.com/topics/rwandan-genocide). Jako główną przyczynę wybuchu masakr podaje się jednak zestrzelenie w dniu 6.04.1994 r. samolotu, na którego pokładzie znajdował się prezydent Juvenal Habyarimana, wywodzący się z plemienia Hutu. Już w godzinę po katastrofie rozpoczęły się pierwsze rzezie i trwały przez kolejnych sto dni. Ludobójstwo w Rwandzie z 1994 r. jest jedną z najokrutniejszych zbrodni przeciwko ludzkości.

Zainteresowanym tematem tragedii w Rwandzie z 1994 r. polecamy cykl książek Jeana Hatzfelda, tj. „Strategia antylop”, „Sezon Maczet” i „Nagość życia” . 

Na podstawie:

http://www.nytimes.com/2011/11/18/world/africa/former-rwandan-mayor-convicted-in-tutsi-massacre.html?_r=1&ref=africa (18.11.2011)

http://www.unictr.org/tabid/155/Default.aspx?id=1241 (18.11.2011)

Zdjęcie za:

http://www.studnia.net.pl/2011/03/22/nazywam-sie-krew/ (18.11.2011)

 

 

Anna Cichecka