RPA-Wietnam: RPA popisała umowę z Wietnamem o zwalczaniu nielegalnego kłusownictwa

RPA-Wietnam: RPA popisała umowę z Wietnamem o zwalczaniu nielegalnego kłusownictwa

17.12.2012. 10 grudnia 2012 r. Republika Południowej Afryki oraz Wietnam podpisały 5-letnie memorandum porozumienia dotyczące współpracy przy wprowadzaniu uregulowań prawnych, które mają na celu m.in. zwalczanie kłusownictwa oraz nielegalnego handlu rogiem nosorożca i innymi produktami pozyskanymi z ginących gatunków. Rogi nosorożców bardzo często trafiają na wietnamski czarny rynek, aby zaspokoić rosnący popyt wśród tamtejszej klasy średniej.  

 

Negocjacje w sprawie podpisania porozumienia rozpoczęto już rok temu. Dużą rolę odegrała w nich organizacja Traffic, która jest grupą monitorująca handel produktami pochodzącymi od dzikich zwierząt. Memorandum porozumienia zostało podpisane przez Ednę Molewa, południowoafrykańską minister ds. wody i środowiska oraz Cao Duc Phat, wietnamskiego ministra ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Podpisanie dokumentu ma na celu ułatwienie współpracy nad wspólnym planem działań wobec problemu z ochroną bioróżnorodności i ginących gatunków. Oba kraje muszę dopracować szczegółowe postanowienia memorandum jeszcze przed następnym zgromadzeniem CITES ( ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), czyli Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, które odbędzie się w marcu 2013 r.

 

Główne elementy współpracy nakreślonej w memorandum, która ma się opierać na równości i wzajemnej korzyści, obejmują obszar zarządzania bioróżnorodnością, zachowanie i ochronę gatunków, egzekwowanie prawa, zgodność z CITES oraz innymi konwencjami i uregulowaniami prawnymi. Chociaż dokument tylko ogólnie odnosi się do problemu przemytu produktów pochodzących od dzikich zwierząt, istnieją podstawy, aby przypuszczać, że kwestia zwalczania nielegalnego handlu rogiem nosorożca będzie głównym obszarem współpracy pomiędzy RPA i Wietnamem.

 

Liczba zabitych w RPA nosorożców wzrosła w ostatnich latach znacząco, z 13 w 2007 r. do 618 w grudniu 2012 r. W związku z kłusownictwem i handlem rogiem nosorożca w RPA aresztowano już w tym roku 257 osób. Według Traffic miejscem docelowym nielegalnie pozyskanych rogów nosorożca jest przede wszystkim Wietnam. Istnieje tam duży popyt na te produkt w związku z powszechnym wierzeniem, że jest on cudownym lekarstwem, mimo że nie ma na to żadnych dowodów medycznych. Przez dłuższy czas róg nosorożca uznawano za lek na raka, jednak w ostatnich latach stał on się również popularnym dodatkiem do wina podawanego na przyjęciach dla pracowników korporacji. Więcej na ten temat tutaj.

 

Na podstawie: traffic.org, mg.co.za, guardian.co.uk, savingrhionos.org

Zdjęcie za: rhinoconservation.org

 

Monika Różalska