RPA: Obowiązkowa edukacja skazanych

28.01.2013. Od 1 kwietnia tego roku, skazanych, którzy nie posiadają wymaganego wykształcenia, obowiązywać będzie obligatoryjna edukacja dla dorosłych. Minister S'bu Ndebele wskazuje, że jest to jeden z kluczowych czynników wpływających na efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych.


Rozporządzenie dotyczy osadzonych, którzy nie ukończyli 2 klasy szkoły średniej. Warto przypomnieć, że szkoła podstawowa w RPA obejmuje 7 klas, szkoła średnia natomiast 5, przy czym obowiązkowe są tylko dwie pierwsze. Więźniowie, których dotyczą nowe przepisy,  będą podlegać czterostopniowemu systemowi kształcenia ABET (Adult Education and Training).


Minister Ndebele, podczas  otwarcia Usethubeni Youth School Westville Correctional Centre w KwaZulu-Natal, jednej z prowincji, wskazywał, że umiejętność czytania i przyswajania informacji implikują późniejszą samodzielność więźniów na wolności. „Chcemy wpływać na serca i umysły skazanych – powiedział – tak, aby po wyjściu na wolność posiadali zarówno dyplomy, jak i konieczne umiejętności. Chcemy także, aby mieli swój dumny udział w udzielanej im przez państwo opiece. Wszyscy jesteśmy zaangażowani we wspólną wizję naszego społeczeństwa, również wobec tych, którzy błądzą, a którzy mogą powracać do tego społeczeństwa w humanitarnych warunkach.”


Według ministra, jednym z kluczy do skutecznej resocjalizacji osadzonych jest zapewnienie im umiejętności do funkcjonowania po zakończeniu odbywania kary, ale także zaangażowanie w działalność produkcyjną podczas pobytu w placówce penitencjarnej.
Zakłady karne w RPA wyposażone są w odpowiednio dostosowane miejsca pracy. W skali kraju, na ich terenie znajduje się 19 zakładów włókienniczych, 10 warsztatów ze sprzętem do obróbki metalu, 10 stolarni, 6 piekarni, fabryka obuwia, 21 gospodarstw i 94 ogrody warzywne.

 

Na podstawie: allafrica.com
Zdjęcie za: wikimedia.com

 

Agnieszka Sito