RPA: Niepełnosprawne dzieci nie uczęszczają do szkół

 RPA: Niepełnosprawne dzieci nie uczęszczają do szkół

28.11.2012. „Przynajmniej 467 tysięcy niepełnosprawnych dzieci nie chodzi do szkół” – poinformowała w środę w Johannesburgu wiceminister do spraw dzieci Hendriette Bagopane-Zulu. „We współpracy z wydziałem szkolnictwa dokładamy wszelkich starań aby zmienić tę sytuację” - dodaje.

 

Dane jakimi posługuje się pani minister pochodzą z raportu równości opracowanego i przekazanego ministerstwu przez pracowników Południowo-Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka (SAHRC). Bagopane Zulu twierdzi, że utworzenie szkół specjalnych dla niepełnosprawnych dzieci nie może być jedynym rozwiązaniem tego problemu. Dzieci z pewnymi rodzajami niesprawności powinny uczęszczać do tych samych szkół, co zdrowe dzieci. „Nie ma potrzeby, żeby ograniczone sprawnościowo dzieci wysyłać do szkół specjalnych” - dodaje.

 

W związku z tym, że grudzień w Południowej Afryce jest miesiącem poświęconym ludziom niepełnosprawnym SAHRC opracowała raport równości, w którym opisała niedociągnięcia rządu w zakresie zapewniania równych praw i pomocy tym osobom. Komisarz Bokankatla Malatji przedstawiła dane zawarte w raporcie, z których wynika, iż dzieciom,  które są poważnie i głęboko niepełnosprawne odmawia się dostępu do edukacji zarówno w szkołach głównych jak i specjalnych.

 

Komisja wskazała również, że rząd nie spełnił zobowiązań wynikających z podpisanej Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i do tej pory nie przedstawił raportu ze swoich prac w tym zakresie. Komisarz stwierdziła, że działania podejmowane przez rząd z związku z Konwencją pozostawiają wiele do życzenia. W odpowiedzi wiceminister przyznała się do pewnych uchybień po stronie rządu, zapewniając jednocześnie, że trwają prace nad odpowiednią polityką i programami pomocy dla osób niepełnosprawnych, jednak ich wprowadzenie w życie jest niezwykle trudne i skomplikowane. Powiedziała również, że raport SAHRC będzie brany pod uwagę przez ministerstwo w trakcie prac.

 

Na podstawie: www.sapa.co.za

Zdjęcia za: wikimedia

 

 

Joanna Kosterska