RPA: Konferencja w sprawie lekoodpornej gruźlicy

21.06.2012. Sprawa nieskutecznych leków przeciwko gruźlicy będzie coraz poważniejsza. Należy stworzyć nowe, efektywniejsze środki do walki z tą chorobą, które nie będą narażały pacjentów na skutki uboczne - alarmowali naukowcy na trzeciej konferencji poświęconej gruźlicy, odbywającej się w tym roku w Durbanie w RPA.

Obecnie osoby cierpiące na odporną na leki odmianę gruźlicy są poddawane dwuletniemu leczeniu. W jego zakres wchodzi podawanie zastrzyków przez pierwsze 6 miesięcy.

 

Według doktor Helen Cox z Medicins sans Frontiers „Leczenie odpornej na leki gruźlicy jest zbyt długie, nieefektywne i naraża pacjentów na poważne skutki uboczne”. „Pomijając bolesne zastrzyki, które pacjenci muszę przyjmować codziennie, u 30% pacjentów stwierdzono utratę słuchu. Jest to nieodwracalny skutek uboczny stosowania leków" - twierdzi Cox.

„Jeśli ktoś zaczyna głuchnąć po kilku tygodniach terapii cóż możemy zrobić? Podajemy mu dalej leki stawiając go przed wyborem – śmierć albo głuchota". Ta sytuacja, zdaniem Cox,  podkreśla palącą potrzebę stworzenia nowych leków.

Trzy organizacje: The Treatment Action Campaign, Section 28 i Oxfam zażądały dla osób, które chorują na lekoodporną gruźlicę dostępu do najlepszych metod leczenia. Pacjencji mieliby dostawać nowy, dobrze zapowiadający się lek, który jednak nie został jeszcze zatwierdzony przez Radę Kontroli Medycznej (Medicines Control Council). Ponadto dostarczyły one organizatorom konferencji, na krótko przed jej otwarciem, wykaz pięciu żądań. Wśród nich znalazły się: zdiagnozowanie wszystkich chorych na gruźlicę, decentralizacja opieki dla osób chorych na lekoodporną odmianę i umożliwienie im leczenie w domu zamiast hospitalizacji.

Konferencje miał otworzyć Minister Zdrowa Aaron Motsoalendi, ale niestety w ostatniej chwili zatrzymały go pilnie sprawy biznesowe. Na otwarciu miało miejsce wystąpienie profesor Valerii Mizrahi z uniwersytetu Cape Town, która nakreśliła naukowe postępy w dziedzinie leków na gruźlicę. Głos zabrała również doktor Ausi Nkhi, która potraktowała wystąpienie bardzo osobiście i opowiedziała o tym jak w trakcie studiów zaraziła się gruźlicą, przez co nie mogła zajść w ciąże.

 

„Życzyłabym sobie, żeby nikt nie musiał cierpieć i umierać przez tę chorobę” - powiedziała na końcu Nkhi.

 

Na podstawie:

http://allafrica.com/

http://www.tbconference.co.za/

Zdjęcie za:

http://allafrica.com/stories/201206131046.html

 

Joanna Kosterska