RPA: W Durbanie rozpoczyna się Konferencja Klimatyczna ONZ

29.11.2011. RPA: Tegoroczna Konferencja Klimatyczna ONZ (COP 17) rozpoczyna się dziś w Durbanie. Do 9 grudnia br. przedstawiciele rządów i organizacje pozarządowe będą ustalać drogę do przyszłego porozumienia, które wobec wygasania pierwszych zobowiązań Protokołu z Kioto w końcu 2012 roku jest coraz bardziej naglącą sprawą. Najważniejszą kwestią tradycyjnie będą finanse, szczególnie transfer funduszy na wdrażanie "zielonych" zmian w gospodarkach krajów rozwijających się.

 

Przed obecnym szczytem małe nadzieje pokłada się w osiągnięcie finalnego porozumienia co do nowego, powszechnego traktatu międzynarodowego wprowadzającego obowiązkową redukcję emisji. Po fiasku w Kopenhadze, gdzie wielkie oczekiwania przedkonferencyjne zderzyły się z deklaratywną ugodą końcową (kraje miały dowolność wyznaczania własnych celów emisyjnych, ale ich wykonanie byłoby dobrowolne) szczyt w 2010 r. w Cancún był krokiem we właściwym kierunku. Kontynuacja postanowień z Cancún, m. in. prace nad utworzeniem funduszu wspierającego kraje rozwijające się w walce ze zmianami klimatu (Green Climate Fund), czy realizacja REDD, programu który płaci państwom rozwijającym się za utrzymanie lasów, będzie jednym z priorytetów w Durbanie.

Z uwagi na negatywne stanowisko dwóch największych emitentów gazów cieplarnianych, USA i- stopniowo zmieniających swoją linię- Chin, coraz więcej państw zgłasza brak chęci na odnawianie swoich zobowiązań w 2012 roku. W takim przypadku Protokół z Kioto nadal by obowiązywał, lecz straciłby swój przymusowy charakter. Kontorwersje zaczyna budzić podział świata na bogatych i biednych, który coraz mniej pokrywa się z faktycznymi różnicami w sile gospodarek.

Przedstawiciele państw afrykańskich, prócz zapewnienia środków na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych, mających dostrzegalny wpływ na gospodarki kontynentu chcą wprowadzić temat przyjaznego dla środowiska rolnictwa do klimatycznej agendy. Wypracowaniu wspólnego stanowiska miało służyć spotkanie „Climate-Smart Agriculture: A call to Action” w Johannesburgu 13-14 września 2011. Przyjazne klimatowi rolnictwo jest częścią walki z ubóstwem, adaptacji do zmian klimatu oraz mitygacji ich skutków.

 

Na podstawie:

http://www.news24.com/SciTech/News/Key-issues-at-Durban-UN-climate-talks-20111121; http://dlaklimatu.pl/Wspolna-strategia-rolnicza-panstw

 

 

Zdjęcie za:

http://www.environment.co.za/images/stories/cop-17-logo-climate-talks.png

 

Mariusz Świderski