Rozwój: społeczna franczyza sposobem na walkę z biedą?

7.08.2012. Wspólnota międzynarodowa w kwestii wspierania rozwoju przykłada coraz większą uwagę do współpracy z sektorem prywatnym. Być może uda się zastosować franczyzę, model biznesowy, który umożliwił globalną ekspansję firmom takim jak McDonalds.

Przychody z franczyz co roku liczone są w setkach miliardów dolarów; w samych Stanach Zjednoczonych, 4% firm amerykańskich działa w formie franczyz. Właściciele zobowiązani są płacić tantiemy za możliwość wykorzystywania znaku towarowego danej firmy. Co więcej, uzyskują dostęp do szkoleń i doradztwa z firmy macierzystej, jednak w zamian muszą dzielić się częścią zysków z centralą.  

Społeczny franchising może różnić się od klasycznego franchisingu - zwłaszcza, gdy chodzi o finansowanie - ale ogólna idea jest ta sama: jeśli masz obiecujący pomysł, społeczna franczyza umożliwia skorzystanie z niego innym osobom o podobnej orientacji rozwojowej lub biznesowej. Idea ta może pomóc organizacjom pomocowym w zwiększaniu zakresu interwencji oraz poprawie ich trwałości, nawet po zakończeniu projektu finansowanego ze środków darczyńców.

„Społeczny franchising może być dużą wartością dodaną w rozwoju międzynarodowym” - pisze Kate Wareing, dyrektor ds. rozwoju Oxfam. „Społeczna franczyza może nie być łatwa w obsłudze; realizacja powinna się rozpocząć od przekazania know-how na temat danego rozwiązania rozwojowego".  

Przykładem takiej innowacji może być program Saving for Change realizowany od 2005 r. przez Oxfam America w celu zwiększenia dostępu do usług finansowych społeczności wiejskich, które nie są obsługiwane przez główne firmy z sektora mikrofinansów. Program zakłada tworzenie grup 20-25 ososobowych, składających się głównie kobiet, które łączą swoje oszczędności, pożyczają pieniądze sobie nawzajem i solidarnie spłacają ustaloną wewnątrz grupy stopą procentową.  

Podobnie jak w przypadku franczyz biznesowych, Saving for Change, rozwija się bardzo szybko: w lipcu 2011 roku stworzone zostało 24 tysiące grup zrzeszających ponad pół miliona członków w pięciu krajach: w Kambodży, Salwadorze, Gwatemali, Mali oraz Senegalu. Uczestnicy programu byli w stanie zebrać 9 milionów dolarów oszczędności, które każdego roku są przekazywane najbardziej potrzebującym.  

Kluczem do sukcesu tej konkretnej społecznej franczyzy jest jej prostota. Utworzenie grupy nie wiąże się z posiadaniem ogromnego kapitału początkowego oraz opiera się na samorządności, tak więc przestrzeganie reguł wewnątrz grupy nie sprawia większego problemu.

"Społeczna franczyza działa" - twierdzi Międzynarodowe Centrum Społecznego Franchisingu, którego misją jest pomoc i przeszczepianie udanych projektów społecznych. "Nie każdy może być innowatorem, ale jest wiele osób chętnych do ciężkiej pracy na rzecz zmian społecznych".

 

Na podstawie: www.devex.com

Zdjęcie za: www.neontommy.com

 

Michał Szczurek