Rozwój: rosnąca rola Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

27.07.2012. Kiedy międzynarodowy koncern alkoholowy Diageo przejął browar w Sebeta w Etiopii większość wyrobów alkoholowych dostępnych na rynku pochodziła z importu. Częścią strategii firmy był projekt rozwoju rolnictwa, którego celem jest zwiększenie produkcji oraz standardów życia lokalnych rolników.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) polega na współpracy sektora publicznego oraz prywatnego, której celem jest budowa infrastruktury czy dostarczanie usług publicznych, które z kolei leżą bezpośrednio w interesie lokalnego społeczeństwa.

Dzięki wdrożeniu strategii współpracy z lokalnymi rolnikami Diageo pozyskał bezpieczny i trwały dostęp do półproduktów, obniżył koszty zamówień oraz częściowo zabezpieczył się przed niestabilnością cen na rynkach surowców.

Model partnerstwa publiczno-prywatnego znany jest od lat 90-tych XX wieku, jednak w pomocy zagranicznej wykorzystywany jest stosunkowo od niedawna. Rosnące znaczenie PPP było dyskutowane między innymi na panelu Center for Strategic and International Studies gdzie przedstawiono wiele nowych przykładów wykorzystania tego modelu.

Agnes Dasewicz z USAID stwierdziła, że nowe rozwiązania w pomocy zagranicznej odchodzą od inwestycji, których realizacja możliwa jest jedynie przy udziale zagranicznej agencji rozwojowej. Kluczem do inwestycji i rozwoju mają być zarówno firmy afrykańskie jak i międzynarodowe.

Kolejnym przykładem dobrego wykorzystania PPP jest konsorcjum PepsiCo, USAID oraz Światowego Programu Żywnościowego w Etiopii, w ramach którego opracowano suplement żywienia, którego produkcja może podwoić zyski lokalnych rolników.

Produkt aktualnie poddawany jest kontroli przez krajowe Ministerstwo Ochrony Zdrowia. Tymczasem PepsiCo korzysta z dostępu do nowego rynku, który rocznie wart jest ok. 30 mld dolarów.

 

Co więcej, wydaje się, że PPP może być rozwiązaniem problemu finansowania w długim horyzoncie czasowym, które jest poważnym problemem wpływającym na trwałość wielu projektów rozwojowych.

W kontekście pomocy rozwojowej PPP pojawia się nieprzypadkowo w trakcie recesji w krajach wysokorozwiniętych. Wiele z nich ma poważne problemy z wysokim zadłużeniem publicznym a pomoc rozwojowa jest z reguły jednym z pierwszych celów, na które środki finansowe są ograniczane. Dlatego też finansowanie prywatne w ramach PPP wydaje się dobrą i wygodną alternatywą w czasie spowolnienie gospodarczego.

Jakkolwiek w ramach PPP pojawia się wiele problemów związanych przede wszystkim z przejrzystością instytucjonalną. Spółki partnerskie i konsorcja muszą być tak transparentne na ile to możliwe, ponieważ zawsze na styku sektora prywatnego i publicznego pojawia się konflikt interesu oraz pokusa nadużycia.
 

Na podstawie: www.devex.com

Zdjęcie za: www.wikimedia.org

 

Michał Szczurek