Róg Afryki dotknięty suszą

06.07.2011. Mieszkańcy państw położonych w tak zwanym Rogu Afryki doświadczają jednej z najgorszych susz od 60 lat. Dwa ostatnie sezony deszczowe były zbyt słabe, by uchronić ten region przed katastrofą.

Pasterskie obszary Kenii i Somalii uznane zostały przez Narody Zjednoczone za znajdujące się w fazie poprzedzającej katastrofę głodu. W tej chwili można już mówić o klęsce głodu w południowej Somalii. Ludność tego kraju uciekado obozów w Kenii i Etiopii. Szacunki mówią o 20 000 osób w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a w skali roku jest to już około 10 000 miesięcznie licząc od stycznia 2011. Zagrożone głodem są też Dżibuti, Uganda i Sudan, który w ostatnim czasie doświadcza politycznego podziału państwa i secesji jego południowej części (formalne secesja nastąpi 9 lipca).

Uchodźcy próbują ratować swój dobytek, często składający się ze stad bydła. W Etiopii zaledwie w tym roku stracono pół miliona sztuk, głównie właśnie ze względu na suszę. Odbudowa takiego utraconego stada zajmuje co najmniej dwa lata. Obecnie wiele gospodarstw nie zdążyło jeszcze powrócić do normalnego funkcjonowania po ostatniej poważnej suszy w 2009 roku.

Społeczeństwa tych państw są jednymi z najbiedniejszych na świecie, tym dotkliwiej odczuwają szybko rosnące ceny jedzenia, które są już wyższe niż te, w czasie kryzysu żywnościowego trzy lata temu. Rodziny nie radzą sobie z zapewnieniem dostatecznego poziomu życia, co skutkuje poważnym niedożywieniem, zwłaszcza najmłodszych. Etiopia rozbudowywała ostatnio system zapobiegania niedożywieniu wśród dzieci, które w czasie kryzysów tego typu trafiały do centrów dokarmiania. Bieżący kryzys stanie się swego rodzaju testem dla dotychczasowych działań.

Istnieje wiele inicjatyw, zarówno zachodnich jak i lokalnych, które próbują zapobiegać tak dramatycznym stanom. Poza tradycyjną formą pomocy, zaspokajającą bieżące potrzeby dostarczając jedzenie najbardziej potrzebującym, pojawiają się też rozwiązania bardziej kompleksowe, odpowiadające na te, zależne od człowieka, przyczyny głodu. Jednym z pomysłów jest wynagrodzenie za wykonaną pracę w formie produktów żywnościowych, innym rozbudowanie systemu mikrokredytów, które umożliwiają konkretnej rodzinie lub jednostce wytworzenie przychodu. Projekty wczesnego ostrzegania o zagrożeniu głodem, pomagające złagodzić uderzenie katastrofy nie są zjawiskiem nowym, ale ostatnio znów zaczęły wzbudzać zainteresowanie szerokich kręgów.

Na podstawie: http://www.reuters.com/article/2011/06/28/us-africa-drought-idUSTRE75R2JQ20110628

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14023160

Mapa za: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14023160

Anna Kucharska