dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz

dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz

 

   
dziedzina naukowa historia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Sybsaharyjska RCA, Kongo, Somalia, Etiopia
obszary badawcze
  • państwowosć 
  • konflikty zbrojne
nazwa instytucji  Uniwersytet Jagielloński
najważniejsze publikacje

Monografie:

  • Nowy Orlean 1815, Warszawa, 2000
  • Wojna amerykańsko- brytyjska 1812-1814, Kraków 2003
  • Inczhon- Seul 1950, Warszawa, 2005
  • Documents and Readings in American History. From Colonies to the end of the Nineteenth Century, Kraków,2005
  • U. S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków, 2008

 

 e-mail robert.klosowicz@uj.edu.pl
 telefon