Republika Środkowoafrykańska: Pogarsza się sytuacja ludności cywilnej

Republika Środkowoafrykańska: Pogarsza się sytuacja ludności cywilnej

18.07.2013. Stany Zjednoczone oficjalnie przyznały agencji do spraw uchodźców, iż są zaniepokojone sytuacją ludności cywilnej w Republice Środkowoafrykańskiej.  W kraju z powodu braku bezpieczeństwa 200 tys. osób zostało przesiedlonych, wiele zostało uchodźcami.


Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców ( UNHCR) udał się do Republiki Środkowoafrykańskiej w celu oceny sytuacji bezpieczeństwa kraju.  Rzecznik UNHCR, Adrian Edwards, oficjalnie przyznał dziennikarzom w Genewie, iż sytuacja w kraju jest niestabilna, panuje bezprawie oraz brak jest bezpieczeństwa.  


Według członków misji wizytującej w kraju notuje się coraz więcej przypadków łamania praw człowieka w tym nielegalnego aresztowania, przetrzymywania, tortur, wymuszeń, przemocy fizycznej, gwałtów, porwań oraz rabunków. Zaobserwowano wzrost przemocy wobec kobiet i dzieci. Pomimo że szkoły w Republice Środkowoafrykańskiej ponownie mają zostać otwarte, w wielu miejscach nadal pozostają one zamknięte. Dostęp do opieki zdrowotnej i podstawowych usług jest ograniczony.


Uchodźcy uciekają do sąsiednich krajów. W Demokratycznej Republice Konga przybyło ich ponad 40 tys. UNHCR kontynuuje współpracę z władzami krajowymi w celu przeniesienia uchodźców z terenów przygranicznych do bezpieczniejszych miejsc. Od grudnia 2012 roku z Republiki Środkowoafrykańskiej uciekło prawie 60 tys. osób. Obecnie liczba uchodźców w regionie szacowana jest na ponad 220 tys. osób.

 

Na podstawie: un.org, scoop.co.nz
Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

Wioleta Gierszewska