Republika Środkowoafrykańska: Parlament Europejski wydał rezolucję w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej

Republika Środkowoafrykańska: Parlament Europejski wydał rezolucję w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej

16.09.2013. W dokumencie z 12 września 2013 roku Parlament Europejski potępia m.in. niekonstytucyjne przejęcie władzy przez koalicję rebeliantów zwaną SELEKA oraz poważne naruszenia praw człowieka w Republice Środkowoafrykańskiej.


Parlament Europejski, uwzględniając podpisany 11 stycznia 2013 roku w Libreville dokument mający zakończyć kryzys w RŚA, apeluje o przestrzeganie jego postanowień. W styczniu w stolicy Gabonu spotkali się François Bozizé oraz przedstawiciele SELEKI na czele z Michel’em Djotodia. Umowa podpisana przez obie strony wzywała do stopniowego wycofywania się sił SELEKI z państwa w celu powstrzymania dezorganizacji kraju.


Instytucja Unii Europejskiej upomina władze RŚA, aby te najpierw zajęły się przyczynami kryzysu, który dotknął kraj, a następnie w oparciu o umowę z Libreville podjęły konkretne działania stabilizujące.


Parlament uwzględniając raporty i sprawozdania opracowane przez ONZ, jak i decyzje oraz odezwy Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Środkowej, nawołuje do zintensyfikowania działań społeczności międzynarodowej na rzecz pokoju w RŚA, zwracając również uwagę na naruszenia praw człowieka: grabieże, przemoc fizyczną, gwałty, porwania, bezprawne egzekucje, rekrutowanie dzieci i wiele innych. Parlament wspiera utworzenie wspólnej komisji śledczej, która miałaby na celu zbadanie nadużyć popełnionych przez SELEKA. Jednocześnie wzywa do podjęcia kroków na rzecz pojednania narodowego.


Na podstawie: europarl.europa.eu, lanouvellecentrafrique.info, rfi.fr
Zdjęcie za: wikipedia.org


Izabela Cywa