Republika Środkowoafrykańska: Nowy system wyborczy w RŚA

Republika Środkowoafrykańska: Nowy system wyborczy w RŚA

18.11.2013. Uchwalenie nowej ordynacji wyborczej w Republice Środkowoafrykańskiej jest krokiem w kierunku stabilizacji a jednocześnie toruje drogę do absolutnej władzy obecnie rządzącym.


System wyborczy został zatwierdzony najpierw przez przejściową Radę Narodową a następnie ogłosiła go głowa państwa. Stworzono Krajową Radę Wyborczą, nowy organ mający zajmować się wszystkimi sprawami dotyczącymi wyborów i referendów w RŚA. Według nowego kodeksu organ ten ma być niezawisły. Rada ma składać się z przedstawicieli partii politycznych i rządu, natomiast wybierać ją będą obywatele na okres 7 lat. Organ ten ma nadzorować wszystkie procesy przejściowe mające się odbywać w państwie, przy czym jego członkowie nie mogą być odwoływani.


Zatwierdzono również nowe zasady kandydowania na prezydenta. Głowa państwa będzie wybierana na okres 5 lat, z możliwością tylko jednej reelekcji. Aby zostać prezydentem należy posiadać obywatelstwo środkowoafrykańskie, majątek na terenie kraju i nie mieć mniej niż 35 lat. Kandydat na prezydenta nie może być karany za kradzież, oszustwo, defraudację, sprzeniewierzenie majątku publicznego bądź za posiadanie lub używanie narkotyków.


W nowym systemie wyborczym jest również informacja, że osoby uczestniczące w obecnej transformacji kraju, czyli prezydent, premier, ministrowie oraz Krajowa Rada Wyborcza nie mogą kandydować w kolejnych wyborach. Zakaz ten ma na celu zatrzymanie prób przejmowania rządów w państwie za pomocą przewrotów wojskowych. Uchwalenie nowej ordynacji wyborczej może wskazywać na powolne stabilizowanie się sytuacji w kraju.


Rząd zmieniając konstytucję i prawo podporządkowuje państwo własnym interesom. Patrząc na historię kolejnych rebelii, żadne zmiany konstytucyjne nie odpowiadały wymogom obywateli, których miały chronić.


Na podstawie: rfi.fr
Zdjęcie za: commons.wikipedia.org


Izabela Cywa