Republika Środkowoafrykańska: Młodzi Środkowoafrykańczycy zapowiadają walkę o wolność.

Republika Środkowoafrykańska: Młodzi Środkowoafrykańczycy zapowiadają walkę o wolność.

07.11.2013. Kryzys nieustannie trwający w Republice sprawił, że obywatele kraju czują się całkowicie bezsilni i skrzywdzeni. Rebelia pozbawiła młodych Środkowoafrykańczyków podstawowych praw społecznych. Wpłynęła negatywnie na rozwój dzieci i młodzieży, powodując zamknięcie szkół, uczelni oraz granic państwowych.


Organizacje międzynarodowe często zwracają uwagę, że społeczeństwo obywatelskie w RŚA jest bardzo słabo rozwinięte. Z powodu podziałów plemiennych Środkowoafrykańczycy nie czują się związani ani ze swoim krajem ani z innymi obywatelami. Dodatkowo, w RŚA od uzyskania niepodległości wciąż trwają rebelie, utwierdzając mieszkańców w przekonaniu o ich bezsilności w stosunku do elit rządzących.


Organizacja młodzieżowa pod nawą Zgromadzenie Nowej Generacji Środkowoafrykanczyków (RNGC), w oficjalnym wystąpieniu zagroziła demonstracjami tymczasowemu rządowi RŚA, jeśli nie zmieni się sytuacji polityczna w kraju. Domagała się również wyjaśnień masakr dokonanych przez wojska rządowe oraz przedstawienia planów na odbudowę kraju. Oficjalny przedstawiciel stowarzyszenia kilka razy zwracał uwagę na ostatnie morderstwa, gwałty, rozboje świadczące o łamaniu podstawowych praw człowieka. Od początku rebelii każda próba zamanifestowania swoich przekonań przez Środkowoafrykańczyków, spotykała się z brutalnym tłumieniem.


Młodzi liderzy zapowiedzieli, że w ciągu najbliższych dni będą organizowali debaty, do udziału w których  zaproszą wszystkie podmioty polityczne odpowiedzialne za działanie państwa oraz inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem tragicznej sytuacji w kraju.
 
Na podstawie: afrik.com
Zdjęcie za: Izabela Cywa


Izabela Cywa