Republika Środkowoafrykańska: Kryzys szkolnictwa

Republika Środkowoafrykańska: Kryzys szkolnictwa

24.10.2013. Z powodu rebelii trwającej 11 miesięcy, siedmiu na dziesięciu środkowoafrykańskich uczniów nie uczęszcza do szkół.


Ostatnie badania, przeprowadzone przez UNICEF w RŚA, dotyczyły sytuacji szkolnictwa. Według statystyk, 65% szkół zostało uszkodzonych, splądrowanych, zajętych bądź spalonych przez rebeliantów. Natomiast tylko 30% uczniów kontynuuje naukę.


Organizacja humanitarna już przed rozpoczęciem rebelii apelowała o zwrócenie uwagi na niski poziom szkolnictwa w kraju oraz na nieprzestrzeganie zasad kształcenia. Obecna sytuacja w państwie czynnie przyczyniła się do niesprawnego działania wszystkich poziomów nauczania.


Szacunki UNICEF’u mówią, że pomoc pieniężna dla Republiki powinna wynieść 32 ml dolarów. Organizacja dysponuje tylko jedną trzecią tej sumy. Do tej pory, udało się przywrócić do pracy 1 352 nauczycieli. Natomiast 25 tys. dzieci, dzięki pieniądzom pomocowym, uczestniczy w kursach przygotowujących do egzaminów rocznych. Jednocześnie organizacja zajmuje się finansowaniem wyprawek, które otrzymało prawie 20 tys. uczniów.


Wsparcie udzielane przez UNICEF jest ogromne, niestety skala potrzeb nadal rośnie przewyższając tę pomoc czterokrotnie. Dzieci boją się wrócić do szkół ze względu na nadal niestabilną sytuację w kraju. Wciąż ogromne rzesze rodzin ukrywają się w buszu. Kampania promocyjna bezpiecznego powrotu do szkół, prowadzona przez różne organizacje, nie przynosi efektów. Strach przed rebeliantami wciąż jest duży.

 

RŚA należy do krajów o najwyższym wskaźniku analfabetyzmu.


Na podstawie: lanouvellecentrafrique.info, centrafrique-presse.over-blog.com, editions-harmattan.fr
Zdjęcie za: 5piecyk.blogspot.com


Izabela Cywa