Republika Środkowoafrykańska: Światowy Fundusz na rzecz Walki z HIV/AIDS, Gruźlicą i Malarią wstrzymuje pieniądze dla RŚA.

Republika Środkowoafrykańska: Światowy Fundusz na rzecz Walki z HIV/AIDS, Gruźlicą i Malarią wstrzymuje pieniądze dla RŚA.

07.11.2013. Światowa organizacja humanitarna do 3 października 2013 roku wspierała projekt Narodowego Komitetu do Walki z AIDS w Republice Środkowoafrykańskiej (CNLS). Ze względu na podejrzenia poważnych malwersacji finansowych pomoc została wstrzymana.


Rebelia w RŚA, trwająca od marca 2013 roku, pozbawiła obywateli stabilizacji i środków do życia. Większość organizacji humanitarnych pracujących w kraju, zamknęło swoje placówki. Liczba chorych na HIV systematycznie wzrasta, ponieważ konflikt zbrojny stworzył warunki do łamania praw człowieka, przemocy fizycznej oraz seksualnej. Coraz częściej odnotowywane jest prostytuowanie się młodych dziewczyn, które mają za zadanie wyżywić rodzinę. Rebelia zatrzymała również proces rozwoju edukacji. Przeciągający się konflikt wpłynął również na system zdrowotny w kraju, który już przed rebelią był bardzo słabo rozwinięty. Środki pomocowe przeznaczone na leki lub opiekę nie trafiały do obywateli.


Światowy Fundusz wspierał CNLS, organizację zajmująca się walką z AIDS/HIV w Republice. Uchwalono budżet pomocowy w wysokości 20.743.341 Euro. Z powodu podejrzenia dużych malwersacji środków pieniężnych Fundusz zatrzymał swoją dotację, przy czym 15.855.361 Euro już wypłacono CNLS. Środki przeznaczone na walkę z HIV były obliczane według liczby chorych. Każdy pacjent miał zapewnioną opiekę lekarską wraz z zestawem leków antyretrowirusowych. W RŚA około 60 000 ludzi choruje na HIV/AIDS, przy czym pomoc otrzymało tylko 15 000 osób. Natomiast w raporcie z działalności CNLS nie ma podstawowych informacji o efektach programu pomocowego, co według Funduszu wskazuje na niewłaściwe wykorzystanie środków pieniężnych.


Ministerstwo Zdrowia Publicznego, jako współodpowiedzialne za działania CNLS, tłumaczy zaistniała sytuację trwająca rebelią. Z kolei Środkowoafrykański rząd przejściowy zobowiązał się dołożyć do programu środki w wysokości ponad 500 milionów franków CFA.


Na podstawie: afriquinfos.com, journaldebangui.com
Zdjęcie za: Piotr Piecuch


Izabela Cywa