prof. UJ, dr hab. Robert Kłosowicz

prof. UJ, dr hab. Robert Kłosowicz

Robert Kłosowicz, dr hab. prof. UJ, historyk i badacz stosunków międzynarodowych w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach nad relacjami między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktami zbrojnymi. W sferze jego zainteresowań znajduje się także problematyka stosunków międzynarodowych w Afryce Subsaharyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw Rogu Afryki. Autor 5 monografii 4 publikacji naukowych jego pod redakcją i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek grupy eksperckiej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP w latach 2010-2012. W latach 2010-2014 przewodniczył zespołowi badawczemu realizującemu projekt dotyczący problematyki państw dysfunkcyjnych. Obecnie kieruje projektem pt. Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki. Prowadził badania terenowe w Etiopii, Somalii, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Zambii i Zimbabwe.