prof. dr hab. Jan J. Milewski

prof. dr hab. Jan J. Milewski

Prof. nadzw. dr hab. Jan Jakub Milewski (ur. 1937) – historyk, politolog, afrykanista; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (UW, magisterium 1961), doktorat na Polskiej Akademii Nauk (1965), habilitacja na UW (1984), profesura UW (1991). Zainteresowania naukowe:  Problemy i wyzwana i rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego Afryki w XX i XXI w.; Rola instytucji państwa i rynku w rozwoju gospodarczym: teoria od Adama Smith’a oraz procesy reform (transformacji) w perspektywie globalnej od schyłku XX w.; Procesy rozwoju gospodarczego krajów i regionów świata od schyłku XVIII w. do współczesności; Analiza porównawcza idei i koncepcji w różnych kulturach, przebiegu procesów oraz ich szerokich uwarunkowań: psychologicznych, przyrodniczych, społecznych oraz politycznych. Poza militarne czynniki i przesłanki konfliktów zbrojnych i wojen w krajach Afryki i tzw. Trzeciego Świata.