prof. Ian Taylor

prof. Ian Taylor

Prof. Ian Taylor jest profesorem stosunków międzynarodowych na University of St. Andrews, w School of International Relations, profesorem w School of International Studies Uniwersytetu Renmin w Chinach oraz profesorem honorowym w Instytucie Studiów Afrykańskich, Zhejiang Normal University, Chiny. Jest również profesorem nadzwyczajnym nauk politycznych w University of Stellenbosch, RPA. Posiada tytułu doktora uzyskany na University Stellenbosch oraz magistra – na University of Hong Kong, a także certyfikat uprawniający do nauczania uzyskany w International Language Institute w Kairze, Egipt. Zanim rozpoczął pracę w St Andrews przez cztery lata uczył polityki afrykańskiej w Departamencie Studiów Politycznych i Administracyjnych na University of Botswana. Prowadził również wykłady w Dalhousie University (Kanada), University of Hong Kong, Mbarara University of Science and Technology (Uganda), Renmin University of China, the University of Stellenbosch oraz Zhejiang Normal University (Chiny). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień rozwoju i kwestii governence, relacji afrykańsko-azjatyckich, relacji Południe-Południe, ekonomii politycznej w Afryce, stosunkach międzynarodowych Afryki oraz polityki zagranicznej Chin.