prof. dr hab. Jerzy Koch

prof. dr hab. Jerzy Koch

 

   
dziedzina naukowa historia literatury, literatura południowoafrykańska, literatura afrikaans, literatura niderlandzka okresu kolonialnego
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Południowa
obszary badawcze
  • Afryka Południowa, Republika Południowej Afryki
nazwa instytucji Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
najważniejsze publikacje

Książki:

Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans. Okres usamodzielnienia 1900-1930 (Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012)

Afrikaans. Een drieluik. (Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam 2009). [redakcja książki wspólnie z Hansem den Bestenem i Fransem Hinskensem].

Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej (Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2008)

Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans. XVII-XIX wiek (Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2004)

Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 http://www.dbnl.org/tekst/koch003outs01_01/ )

Artykuły:

"Hottentot Venus - tussen reizigers, zendelingen, en literatoren." w:
Grucza, Franciszek; Neuberg, Simon; Conter, Claude D.; Koch, Jerzy (red.)
Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010.
Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 3. Peter Lang Verlag,
Frankfurt am Main 2012, s. 189-196.

"Historyk literatury jako kartograf. Wybrane aspekty historiografii
literackiej na przykładzie literatury południowoafrykańskiej w Polsce." w:
Díaz-Szmidt, Renata; Szupejko, Małgorzata (red.) Kalejdoskop afrykański.
Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XIX i XX wieku.
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 23-38.

"Wenus Hotentocka. Fakty? Mity!." w: Axer, Jerzy; Bujnicki, Tadeusz (red.)
Wokół "W pustynii i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści.
Universitas, Kraków 2012, s. 145-165.

"O mrocznym czasie sprzed linguistic turn, albo co J.M. Coetzee zobaczył w
Willemie Termeerze i co z tym począł." Rocznik Komparatystyczny 1 [2010]:
125-151 [wspólnie z Pawłem Zajasem]

"Het beeld van de Kleurling-vrouw in Afrikaans-Nederlandse teksten van de
Hernhutter-zendelingen. De vergeten geschiedenis van de polemiek met de
representatie van 'Hottentot Venus' in didactisch perspectief" w:
Jean-Marie Valentin (ed.) Akten vom XI. Internationalen
Germanistenkongresses Paris 2005 "Germanistik im Konflikt der Kulturen".
Peter Lang, Bern 2007, s. 191-198

"Oor literêre geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse Studies in Europa: hoe om die eksotiese vertroud te maak". Tydskrif vir Letterkunde 44(2) [2007]: 215-231.

"Hermann Benno Marx (1827-1917) – auteur van 'Benigna van Groenekloof of Mamre' (1873)". Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 1(1) [2006]: 13-42. http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/docsed01/1-jerzy%20koch.pdf

“Hettie Smit.” W: H.P. van Coller (red.), "Perspektief en Profiel. 'n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis", vol. III. Van Schaik, Pretoria 2006, s. 444-460.

“Poglądy i teorie na temat powstania afrikaans: Zarys historyczny i próba typologii.” W: Dziubalska-Kołaczyk, K. (red.) "IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday". Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 401-443.

“They pass each other by. Too busy even to wave. J.M. Coetzee and his foreign reviewers.” W: Sikorska, L. (red.), "A universe of (Hi)Stories. Essays on J.M. Coetzee". Peter Lang, Frankfurt am Main 2006, s. 111-150.

“Jaka historia literatury afrikaans? Z problematyki południowoafrykańskiej historiografii literackiej.” W: Kiedroń, S.; Kowalska-Szubert, A. (red.), "Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues". Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2004, s. 595-616.

“'Wenus Hotentocka' o wielu wcieleniach: Benigna, (Magda)Lena, Kaatje, Saartjie, Krotoa. Konstrukcje kolorowej kobiety w reprezentacjach południowoafrykańskich.” W: Kuczyńska, A.; Dzikowska, E. (red.), "Zrozumieć płeć II. Studia interdyscyplinarne". Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 65-102.

“Południowoafrykańskie literatury; Literatura w języku afrikaans" (hasło autorskie), W: Encyklopedia Britannica (edycja polska), Kurpisz, Poznań 2003, s. 4-7.

"Południowoafrykański 'Pan Tadeusz'? Zamierzone czy przypadkowe paralele w 'Martjie' (1911) Jana F. Celliers?". Litteraria. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXX [1999]: 135-158.

“Die Frauensichel der dreißiger Jahre in der afrikaansen Literatur. Hettie Smit und die Selbsterkenntnis in 'Sy kom met die sekelmaan' (Sie kommt mit dem Sichelmond)". W: Gabryjelska, K.; Czarnecka, M.; Ebert, Ch. (red.), "Die Bilder der 'neuen Frau' in der Moderne und den Modernisierungsprozessen des 20. Jahrhunderts. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 1998, s. 197-212.

 

 e-mail jkoch@wa.amu.edu.pl
 telefon