prof. dr hab. Janusz Gudowski

 

 

   
dziedzina naukowa ekonomia rozwoju
badane państwa/ obszary geograficzne kraje rozwijające się (Afryka, Azja, Bliski Wschód)
obszary badawcze
  • problematyka rozwoju wsi i rolnictwa
nazwa instytucji  1975-do końca września 2011 Instytut Afrykanistyczny/Instytut

Krajów Rozwijających się/Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych. Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

najważniejsze publikacje
  •  Wokół IV Katarakty. Społeczności wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą (red. M. Ząbek, współaut. rozdz. Przeobrażenia organizacyjne sudańsiego rolnictwa. Pesrpektywa gospodarki narodowej, Prowincji Północnej i wysp IV Katarakty, s. 105-116; autor rozdz. Rolnictwo i jego ekonomiczne efekty. Badania terenowe w dystrykcie Karima, s. 117-132, Uniwersytet Warszawski 2005, 252 str.
  • Discovering the contemporary Farafra Oasis [w:] Development in the Desert. A case study of Farafra Oasis, Egypt (red. F. Plit), Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University 2005.
  • Kwestia agrarna w krajach rozwijających się [w:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Księga pamiątkowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Mieczysława Adamowicza. Suplement, SGGW, Warszawa 2006, s. 107-109.
  • Rolnictwo Afryki i Azji u progu XXI wieku, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, Warszawa 1998, 202 str.
  • The International Monetary Fund and the World Bank in the Zambia’s agriculture (współaut.), “Africana Bulletin” no 44, Warsaw University Press 1997, s. 77-81.
  • Gospodarka Afryki [w:] Encyklopedia “Geografia Geograficzna Świata”, tom V „Afryka”, Wyd. Opress, Kraków 1996, s. 102-133.
  • The vanishing past time. Socio-economic and geographic studies in Farafra oasis (Egypt), (red. J. Gudowski, F. Plit), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, 88 str.A. Polus, Commonwealth na arenie międzynarodwej, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2009.
 e-mail

jgudikr@poczta.onet.pl

 telefon