prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller

prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller

Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie kieruje Zakładem Studiów nad Unią Europejską.

W ciągu ostatnich 4 lat jej badania koncentrowały się wokół problematyki globalizacji i regionalizacji, z uwzględnieniem wymiaru teoretycznego tych procesów oraz analizy zjawisk związanych z governance międzynarodowym w różnych regionach. Obszarami szczególnego zainteresowania jest Europa Wschodnia, również w kontekście studiów porównawczych z Afryką.  

Profesor Elżbieta Stadtmüller jest od 2007 roku członkiem Rady Wykonawczej Central and East European International Studies Association (CEEISA); od 2005 roku Academic Council of GARNET PhD School, Universite Libre de Bruxelles; od 2004 roku Rady Programowej “Journal of International Relations and Development” (wydawanego przez Palgrave/Macmillan); od 2001 Rady Redakcyjnej „Rocznika Polsko-Niemieckiego” wydawanego przez PAN ISP; od 2005 roku członkiem międzynarodowego Komitetu Doradczego serii wydawniczej Routledge: „Europe in the World”, redagowanej przez zespół NoE „Garnet”. Profesor Stadtmuller od 2010 roku przewodniczy Wrocławskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, oraz jest członkiem Steering Committee of SGIR.

Profesor Elżbieta Stadtmüller jest autorką 94 publikacji naukowych, w tym: 8 monografii, 13 prac pod jej redakcją naukową, 62 artykułów.

Najnowsze publikacje profesor Elżbiety Stadtmüller obejmują: Europe on the Move. The Impact of Eastern Enlargement on the EU ( LIT Verlag 2005); Regional Dimension of Security, w: M. Farrell, B.Hettne, L.Van Langenhove (eds), “Global Politics of Regionalism. Theory and Practice” ( Pluto Press 2005); Federal Ideas of Europe In Contemporary Polish Discourse, w: T.Lane, M.Wolański (eds), “Poland and European Unity: Ideas and Reality” (WUWr. 2007); Towards regional governance of the EU through Eastern policy, w: “Reflecting on a Wider Europe and beyond: norms, rights, and interests”, Konstantin Khudoley and Thomas J. Volgy (eds), (St. Petersburg State University Press 2007); The European Union's Neighborhood Challenge. Transborder cooperation, migration and Europeanization, eds. K.Bachmann, E.Stadtmuller, Wrocław University Press, Wroclaw 2010 (w druku); The EU's Shifting Borders – Theoretical Approaches and Policy Implications in the New Neighbourhood, (eds. K.Bachmann, E.Stadtmuller ), Routledge, London 2011 (w druku).