Afryka: Poprawa warunków życia dzieci

Afryka: Poprawa warunków życia dzieci

25.11.2013. Afryka stała się w ostatnich latach bardziej przyjaznym miejscem do życia dla dzieci- taką konkluzję przyniósł tegoroczny Raport Warunków Życia Dzieci (African Report on Child Well-being 2013). Oprócz poprawy warunków życia, w wielu państwach kontynentu wzrosła również ilość dzieci podejmujących edukację.

 

Pierwszy raport, przygotowany przez Afrykańskie Forum Polityki wobec Dzieci (African Child Policy Forum), został ogłoszony w 2008 roku. Przez okres pięciu raportowanych lat nastąpił znaczny postęp w dostępie do wody i urządzeń sanitarnych, jak również spadek śmiertelności wśród dzieci i noworodków.

 

Co ciekawe, wskaźniki gospodarcze nie do końca pokrywają się z pozycją kraju na liście najlepszych miejsc dla dzieci. Kraje z niskim PKB, jak Rwanda i Malawi uzyskały wynik lepszy od Namibii i Gwinei Równikowej. Listę otwierały Mauritius, RPA i Tunezja; najgorszymi zaś państwami dla dzieci, wedle 44 wskaźników ujmowanych w raporcie, były Republika Środkowoafrykańska, Czad oraz Erytrea. Z powodu niewystarczających danych raport nie objął Somalii, Sudanu Południowego oraz Sahary Zachodniej.

 

Nadal wyzwaniami pozostaje dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Znane z utrwalanych przez media obrazów dzieci zmagających się z malarią czy niedożywieniem, którym można zapobiec, wciąż w niektórych regionach Afryki są rzeczywistością.

 

Również i w tych dziedzinach, szczególnie w edukacji, nastąpił postęp. Nowym zjawiskiem jest zauważalny wzrost ilości dziewczynek w szkołach. Najbardziej dramatyczny przypływ uczennic zanotowały szkoły w Etiopii (z 41% do 83% ogółu dziewczynek, które decydują się do przystąpienia do edukacji podstawowej; wzrost za okres 2000-2011) oraz Angoli (35% do 78%).

 

Dostęp do darmowej edukacji na poziomie podstawowym jest już rozpowszechniony, jedynie pięć państw nadal stosuje system płatny. Średnia dla Afryki uczęszczania do szkół na tym poziomie wynosi 83% dla chłopców i 78% dla dziewczynek. Do szkół na poziomie ponadpodstawowym uczęszcza już zdecydowanie mniejsza liczba dzieci, odpowiednio 30% chłopców i 26% dziewczyn.

 

Na podstawie: allafrica.com, voanews.com

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

Mariusz Świderski