Polska-RPA: „brak polskich inwestycji w Południowej Afryce”

Polska-RPA:  „brak polskich inwestycji w Południowej Afryce”

15.01.2014. Portal informacyjny GoAfrica przeprowadził wywiad z panem Lumengo Bonga-Bonga, profesorem ekonomii Uniwersytetu w Johannesburgu. Profesor Bonga-Bonga podkreślił, że wzajemne zainteresowanie gospodarcze Polski i RPA jest niewielkie, co wiąże się z utratą potencjalnie zyskownych przedsięwzięć dla obu państw.

Portal Ministerstwa Gospodarki GoAfrica, który zajmuje się promowaniem polskich inwestycji w Afryce, przeprowadził wywiad z panem Lumengo Bonga-Bonga, profesorem ekonomii Uniwersytetu w Johannesburgu.

W rozmowie z GoAfrica profesor Bonga-Bonga podkreślił, że pomimo tego, że gospodarka Republiki Południowej Afryki zajmuje wysokie miejsca w rankingach (np. 41 miejsce w rankingu Banku Światowego Ease of Doing Business 2014), to kraj boryka się z poważnymi problemami gospodarczymi. Tempo wzrostu gospodarki RPA waha się pomiędzy 2,5 a 3,5% podczas gry średnie tempo wzrostu gospodarek afrykańskich wynosi ok. 6% rocznie. Co więcej, bezrobocie w kraju jest na poziomie 25%, co bardzo utrudnia walkę z ubóstwem. Poważnym problemem w RPA jest bardzo silna pozycja związków zawodowych, które mają ogromny wpływ na wszystkie regulacje w zakresie prawa pracy.

Podczas gdy najważniejszym sektorem gospodarki RPA nadal pozostaje sektor wydobywczy (z węgla pozyskiwane jest ok. 90% energii elektrycznej), istnieje szereg sektorów niedoinwestowanych. By osiągnąć szybsze tempo rozwoju gospodarczego konieczne będą inwestycje w sektor finansowy oraz w infrastrukturę, które stanowią gwarancję większej efektywności gospodarczej w przyszłości.

Profesor Bonga-Bonga nie zna żadnych polskich inwestorów, którzy zdecydowali się rozpocząć działalność gospodarczą w RPA. Profesor zasugerował, że bardzo dobrym pomysłem byłoby podpisanie dwustronnej umowy handlowej między Polską a Republiką Południowej Afryki. Tym bardziej, że RPA stanowi świetny przyczółek dla dalszej ekspansji w innych państwach Afryki.

 

Treść całego wywiadu znajduje się tutaj.

Zdjęcie za: www.goafrica.gov.pl
Na podstawie: www.goafrica.gov.pl

Michał Szczurek