Polska misja do Tunezji

 

14.04.2011. Tzw. Grupa Ojców Demokracji z Lechem Wałęsą na czele wyruszy pod koniec kwietnie do Tunezji. W dniach 28-30 kwietnia polska misja będzie dzieliła się z Tunezyjczykami swoją wiedzą na temat procesu politycznych reform i pokojowego przejścia z reżimu autorytarnego do ustroju demokratycznego.

MSZ ujawnia, że grupa ma liczyć 4-5 osób, dla których ustala się obecnie szczegółowy program pobytu oraz główne cele do zrealizowania. Na razie wiadomo, że pewnymi punktami pobytu mają być publiczne spotkania z Tunezyjczykami, w tym zwłaszcza z młodzieżą. Pozostałe plany to warsztaty, wizyty studyjne czy też szkolenia. Ponoć wsparcie dla misji wyrazili nieoficjalnie były prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

Już w marcu polska misja przedstawicieli MSZ i organizacji pozarządowych odbyła wizytę w Tunezji, by nawiązać pierwsze kontakty z władzami centralnymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi (jak Forum Międzynarodowe „Realites”, które zaprosiło Lecha Wałęsę, http://www.realites.com.tn) oraz ośrodkami uniwersyteckimi. Planowane jest także wysłanie polskich obserwatorów na wybory w Tunezji.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, Andrzej Halicki z PO jest przekonany, że polskie doświadczenia w transformacji ustrojowej, mogą być bardzo przydatne dla Tunezyjczyków w ich wysiłkach demokratyzacji życia publicznego. Są to bardzo zgrabne deklaracje, jednak należy być sceptycznym wobec misji powoływanych ad hoc, które mają na celu przekazywanie naszego politycznego know how w krajach tak politycznie, historycznie i kulturowo odległych, jak Tunezja. Kolega z ław poselskich, John Godson (PO) także wyraża swój sceptycyzm, twierdząc, że nasze zaangażowanie w Afryce było i jest niewystarczające, dodatkowo bardzo obciążane, przez postrzeganie Afryki jako kontynentu biedy i zacofania.

Polska pomoc humanitarna i doradztwo polityczne może być z pewnością dobrym wstępem do szerszej obecności naszego kraju w regionie Północnej Afryce. Pozostaje mieć nadzieję, że za doraźną pomocą pójdą dalsze konstruktywne, a być może bardziej wymierne i konkretne (np. inwestycje) kroki.

Źródło: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/do_tunezji_wyjedzie_misja_polska_na_jej_czele_stanie_lech_190762.html

Zdjęcie za: http://m.wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,106024,9426411,Walesa_jedzie_z_misja_do_Tunezji__Jako_ojciec_demokracji.html

Karol Szulc