Polska-Afryka: zaproszenie na pierwszy kongres współpracy POLANDAFRICA 2013

Polska-Afryka: zaproszenie na pierwszy kongres współpracy POLANDAFRICA 2013

20.08.2013. W listopadzie br. odbędzie się pierwszy kongres dotyczący partnerskiej współpracy pomiędzy firmami polskimi i afrykańskimi. Głównymi organizatorami kongresu POLANDAFRICA 2013 jest Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź, Instytut Afrykański oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

W dniach 26-27 listopada br. w Łodzi odbędzie się pierwszy kongres POLANDAFRICA 2013, którego celem jest promocja współpracy gospodarczej pomiędzy firmami polskimi i afrykańskimi. Głównymi organizatorami kongresu są Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź, Instytut Afrykański oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Kongres da możliwość spotkania się oraz dyskusji przedstawicielom władz RP, państw afrykańskich a także przedsiębiorcom z Polski i Afryki. Pierwszego dnia, w trakcie sesji plenarnej "Polska - Afryka, perspektywy partnerskiej współpracy", zostaną poruszone ogólne kierunki, w jakich powinny zmierzać stosunki polityczne i gospodarcze Polski i państw afrykańskich. Podczas sesji wystąpią m.in. wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, John Godson, oraz ambasadorowie państw afrykańskich.

W trakcie drugiego dnia Kongresu odbędą się sesje tematyczne oraz rozmowy indywidualne przedsiębiorców z poszczególnych branż. Sesje tematyczne będą dotyczyły sektora wydobywczego, przemysłu obronnego, branży budowlanej, sektora ITC, rolnictwa, ochrony zdrowia oraz nauki i edukacji.

Udział w kongresie jest bezpłatny. Więcej informacji na oficjalnej stronie polsko-afrykańskiego kongresu współpracy POLANDAFRICA 2013 można znaleźć tutaj.

Na podstawie: www.paiz.gov.pl, www.polandafrica.pl
Zdjęcie za: www.polandafrica.pl

Michał Szczurek