Polska-Afryka: prawie 6 milionów złotych dla Afryki w ramach konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2014"

Polska-Afryka: prawie 6 milionów złotych dla Afryki w ramach konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2014"

3.02.2014. Pod koniec stycznia br. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło konkurs "Polska pomoc rozwojowa 2014". Pośród zwycięskich projektów znalazło się 9 o łącznej wartości dofinansowania prawie 6 milionów złotych, które zostaną zrealizowane w państwach Afryki Wschodniej.

29 stycznia br. roku polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło konkurs grantów "Polska pomoc rozwojowa 2014". W najbliższym roku przy wsparciu MSZ zrealizowanych zostanie 56 projektów rozwojowych o łącznej wartości prawie 27 milionów złotych. Dofinansowanie z MSZ wyniesie prawie 21 milionów złotych. Konkurs "Polska pomoc rozwojowa" jest corocznym konkursem adresowanym przede wszystkim do polskich organizacji pozarządowych, które zajmują się implementacją projektów w państwach rozwijających się. Większość projektów realizowanych jest na Ukrainie, w Gruzji oraz w Mołdawii, państwach Partnerstwa Wschodniego, które są regionem priorytetowym dla polskiej polityki zagranicznej.

W tegorocznej edycji konkursu do MSZ wpłynęło 216 wniosków o dofinansowanie działalności rozwojowej. Spośród 56 zwycięskich projektów znalazło się 9, które realizowane będą w państwach Afryki Wschodniej, m.in. w Kenii, Ugandzie, Etiopii oraz Somalii. Będą to głownie projekty związane z edukacją oraz dostępem do usług sanitarnych.

Fundacja Partners Polska wesprze edukację przedszkolną na obszarach wiejskich okręgu Mbita oraz poprawi warunki sanitarne w szkołach na obszarach wiejskich regionów Central in Nyanza w Kenii. Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju" uzyskało dofinansowanie na budowę średniej szkoły zawodowej dla szwaczek i cieśli w Kyanjovu w Ugandzie. Z kolei Fundacja dla Somalii zbuduje Centrum Rozwoju Umiejętności Stolarskich, którego celem jest zmniejszenie bezrobocia w  regionie Subukia w  Somalii.

Łączna suma dofinansowania wszystkich projektów realizowanych przez polski sektor pozarządowy w państwach Afrykańskich w 2014 roku wyniesie 5 780 000 złotych. Szczegółowe informacje na temat zwycięskich projektów znajdziecie państwo tutaj.

Na podstawie: www.polskapomoc.gov.pl, www.pcpm.org.pl, www.edukacjadlapokoju.org, fundacjadlasomalii.org.pl
Zdjęcie za: www.polskapomoc.gov.pl

Michał Szczurek