Polska-Afryka: badanie poparcia Polaków dla współpracy rozwojowej 2012.

5.02.2013. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało wyniki badania „Poparcie Polaków dla współpracy rozwojowej”, które przeprowadzone zostało pod koniec 2012 roku przez TNS Polska. Badania wykazują, że większość Polaków popiera pomoc dla państw rozwijających się.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), które w Polsce zajmuje się realizacją oficjalnej pomocy rozwojowej opublikowało wyniki badania „Poparcie Polaków dla współpracy rozwojowej”. Badanie opinii publicznej  przeprowadzone zostało w listopadzie 2012 roku przez TNS Polska.

Badanie wykazało, że większość Polaków popiera oficjalną pomoc rozwojową dla państw rozwijających się. Aż 74% uważa, że Polska „powinna” lub „raczej powinna” wspierać rozwój państw rozwijających się. 20% jest odmiennego zdania.


Jednocześnie odsetek osób, które uważają, że Polska powinna pomagać słabiej rozwiniętym krajom spada od 2008 roku, kiedy wyniósł on 84%. Ten powolny trend spadkowy jest prawdopodobnie efektem kryzysu finansowego i późniejszego kryzysu zadłużeniowego w strefie Euro, które zmieniły nastroje w naszym regionie.

Głównymi dziedzinami, w jakich Polacy widzą silne strony swojego kraju, które mogłyby zostać wykorzystane w pomocy państwom słabiej rozwiniętym są: edukacja (46%), poprawa stanu służby zdrowia (38%) oraz zapobieganie kryzysom i odbudowa po konfliktach (23%).

Źle wypada dostęp do informacji o pomocy rozwojowej wśród Polaków. Tylko 27% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostaniach 2 miesięcy spotkało się z informacjami o pomocy Polski dla innych krajów. Głównymi ich źródłami były telewizja i internet.

Pełną analizę badań można znaleźć tutaj

 

Na podstawie: www.polskapomoc.pl
Zdjęcie za: www.polskapomoc.pl

Michał Szczurek