Polska-Afryka: większość Polaków uważa Afrykę za najbardziej potrzebujący region świata

Polska-Afryka: większość Polaków uważa Afrykę za najbardziej potrzebujący region świata

19.02.2014. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało wyniki kolejnych badań poparcia Polaków dla współpracy rozwojowej. Badanie przeprowadzone pod koniec 2013 roku pokazuje, że Afryka nadal jest postrzegana jako najbardziej potrzebujący region.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych od 2004 roku przeprowadza badania poparcia Polaków dla współpracy rozwojowej. Badania te dotyczą ogólnego poparcia Polaków dla samej idei współpracy rozwojowej, głównych jej kierunków, metod oraz samej wiedzy na temat państw rozwijających się. Ostatnie badanie odbyło się w dniach 22-27 listopada 2013 roku, zaś wyniki zostały opublikowane w lutym br.

Pod koniec 2013 roku 68% Polaków uznało, że Polska powinna wspierać państwa słabiej rozwinięte. Odsetek ten spada sukcesywnie od lat 2008-2009, kiedy to aż 84% Polaków poparło ideę pomocy rozwojowej. Spadek ten wynika prawdopodobnie z pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju.

Aż 69% respondentów przyznało, że w ciągu ostatnich dwóch-trzech miesięcy nie słyszało nic o pomocy Polski dla innych państw.  Pomimo tego, że wynik ten jest lepszy od zeszłorocznego o 4% (73% w 2012 roku) to nadal większość Polaków bardzo sporadycznie styka się z informacjami na temat pomocy rozwojowej, a głównym ich źródłem jest telewizja. Co więcej, informacje te dotyczą przede wszystkim pomocy humanitarnej przekazywanej z powodu klęsk żywiołowych. Respondenci wskazali, że informacje o polskiej pomocy dotyczyły przede wszystkim wsparcia przekazanego Filipinom po trzęsieniu ziemi w październiku ubiegłego roku.

Większość Polaków jako główne wyzwania stojące przed państwami rozwijającymi się wskazuje dostęp do wody pitnej, walkę z chorobami zakaźnymi oraz konflikty zbrojne. Jednocześnie respondenci uważają, że największy potencjał naszego kraju na polu współpracy rozwojowej to wsparcie edukacji oraz ochrony zdrowia.


W 2013 roku nadal większość Polaków (55%) wskazuje Afrykę jako region, na którym Polska powinna skoncentrować swoje wysiłki w zakresie wsparcia rozwojowego. Od początku badań przeprowadzanych dla MSZ region ten uznawany jest za najbardziej potrzebujący przez 50-60% respondentów. Polacy uważają, że Polska pomoc powinna płynąć także to Azji Południowo-Wschodniej (22%) oraz do Białorusi i na Ukrainę (18%).

 

Pełen raport na temat badania poparcia Polaków dla współpracy rozwojowej znajdują się tutaj.


Na podstawie: www.polskapomoc.gov.pl
Zdjęcie za: www.polskapomoc.gov.pl, TNS Polska

Michał Szczurek