Polska: Warsztaty z Komitetem Społeczności Afrykańskiej we Wrocławiu

Polska: Warsztaty z Komitetem Społeczności Afrykańskiej we Wrocławiu

23.08.2013. W środę, 21 sierpnia 2013 roku, odbyły się we Wrocławiu warsztaty z Komitetem Społeczności Afrykańskiej. Podczas spotkania poruszone zostały takie tematy, jak wizerunek Afrykanów w Polsce i polityka społeczna. Wśród zaproszonych osób znalazły się także przedstawicielki Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych.

 

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu warsztatów organizowanych przez Komitet w pięciu największych miastach Polski. Skierowane są one do władz publicznych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, mediów i innych podmiotów zajmujących się polityka społeczną. 

Spotkanie wrocławskie okazało się szczególnie owocne. Poruszono zagadnienia wizerunku Afrykanów, kreowanych przez polskie media, stereotypów obecnych w społeczeństwie, sposobów walki z dyskryminacją i szerzenia idei dialogu międzykulturowego. Głównym celem było wspólne przyjrzenie się - przez przedstawicieli Komitetu, służby publiczne, dziennikarzy i aktywistów społecznych - problemowi nietolerancji i wypracowaniu rozwiązań oraz praktyk pomocnych we wzajemnych kontaktach.

 

Komitet Społeczności Afrykańskiej składa się z osób pochodzenia afrykańskiego, zamieszkujących Polskę. Głównym trzonem jest Fundacja "Afryka Inaczej", finansowana przez Fundację Stefana Batorego. Podejmowane działania skupiają się na doradztwie dla imigrantów, interwencji w przypadku dyskryminacji oraz monitoringu wypowiedzi osób publicznych i doniesień medialnych na temat Afryki i Afrykanów.

 

Zdjęcie za: Fundacja "Afryka Inaczej"

 

Agnieszka Sito