Polska: Powstał Parlamentarny Zespół ds. Afryki

02.12.2011. John Godson zainicjował powstanie parlamentarnego zespołu, który ma promować i kreować polsko – afrykańskie relacje. Zespół będzie składał się z jedenastu parlamentarzystów.

 

Celem inicjatywy będzie promowanie ‘przyjaźni i partnerstwa pomiędzy Polską i Afryką’, rozwinięcie współpracy pomiędzy krajami, a nawet nawiązanie współpracy z parlamentarzystami z afrykańskich państw. Godson uczynił tą inicjatywę jednym ze swoich priorytetów w tej kadencji. Jak zadeklarował poseł PO: „Polska ma wiele do zyskania współpracując z Afryką. Dziś Afryka nie znajduje się wśród priorytetów polityki zagranicznej Polski - a to błąd. Inne kraje robią wielki biznes w Afryce, a Polska nadal traktuje Afrykę jako kontynent problemów, biedy i konfliktów. Chcę to zmienić”.

Jak wskazuje regulamin- do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) Wspomaganie wymiany pomiędzy kontynentem afrykańskim i Polską

w dziedzinach kulturowych, naukowo-edukacyjnych, oraz gospodarczych.

2) Promowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami rządowymi,

pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami.

3) Monitorowanie współpracy rozwojowej pomiędzy Polską a Afryką.

4) Promowanie tolerancji międzykulturowej.

Zespół powołany został przez posła, John’a Godson’a. Członkiem zespołu został także drugi, mający afrykańskie korzenie poseł, Killion Munyama.  W poprzedniej kadencji sejmu, pochodzący z Nigerii, John Godson objął mandat poselski po Hannie Zdanowskiej. W obecnej kadencji dostał się do sejmu uzyskując wynik 30 tys. oddanych na niego głosów. Pochodzący z Zambii Killion Munyama pełni swą pierwszą kadencję parlamentarną, uzyskawszy w wyborach przeszło 8 tys. głosów.

Obaj posłowie są członkami klubu Platformy Obywatelskiej, tak jak większość zespołu. Ciekawym wydaje się, że w zespole nie ma żadnego z posłów SLD i PIS-u. Członkiem został za to były poseł PIS-u będący obecnie członkiem nowego klubu parlamentarnego- Solidarna Polska.

 

Oto pełen skład Parlamentarny Zespół ds. Afryki:

- Godson John Abraham, PO

- Munyama Killion, PO     

- Borowiak Łukasz, PO     

- Janyska Maria Małgorzata, PO     

- Nykiel Mirosława, PO

- Poślednia Krystyna, PO      

- Rutkowska Dorota, PO     

- Smolarz Tomasz, PO   

- Ziemniak Wojciech, PO 

- Golba Mieczysław, SP     

- Walkowski Piotr, PSL     

 

Na podstawie:

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/zesp?OpenAgent&92   http://m.onet.pl/tylko_w_onecie/4913592,detal.html

Zdjęcie za:

http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Galerie/Inauguracja-Sejmu-VII-kadencji/

 

Tomasz Błoński