Polska zadeklarowała chęć przyjęcia uchodźców z Afryki Północnej

12.05.2011. Decyzją rządu nasz kraj może otworzyć swe granice dla 60 imigrantów z Afryki, którzy dotarli na Maltę. Jak się okazało na razie nie zgłosił się żaden chętny na zamieszkanie w kraju nad Wisłą.

Rząd Polski chciał w ten sposób wspomóc 400 tysięczną Maltę, która ma poważne trudności z uporaniem się z kolejnymi falami imigrantów z Afryki Północnej, a przede wszystkim z Libii. W tym roku grupa Libijskich uchodźców przekroczyła tam już 800 osób. Przebywający obecnie na Malcie to głównie uchodźcy z Erytrei i Somali, którzy uciekli przed przemocą, mogą więc liczyć na azyl polityczny w Europie. 

Jednak jak powiedział w czwartek w Brukseli szef MSWiA Jerzy Miller: „Do chwili obecnej żadna osoba przebywająca na Malcie nie wyraziła zainteresowania przyjazdem do Polski”. Wybrali oni kraje które oferowały im większe możliwości znalezienia pracy, a także te w których mieszkają już członkowie ich rodzin.

Źródło i zdjęcie za: http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/402843,polska-gotowa-przyjac-uchodzcow-z-afryki-polnocnej-ale,id,t.html?cookie=1

Tomasz Błoński