PCSA Working Paper: Polityczne aspekty klątwy surowcowej w Ugandzie

PCSA Working Paper: Polityczne aspekty klątwy surowcowej w Ugandzie

11.01.2016. Opublikowany został kolejny artykuł z serii PCSA Working Papers. Jego autorem jest Andrzej Polus, a poruszane aspekty dotyczą politycznego wymiaru zjawiska klątwy surowcowej w Ugandzie. Artykuł ten jest komplementarny wobec opublikowanego w listopadzie 2015 r. tekstu Wojciecha Tycholiza. Główne tezy zawarte w obu tekstach zostały zaprezentowane podczas IV Kongresu Afrykanistów Polskich. Zachęcamy do lektury.

 

"Artykuł ma na celu zweryfikowanie, czy obecna sytuacja polityczna w Ugandzie daje podstawy do twierdzenia, że państwo to może stać się ofiarą zjawiska klątwy surowcowej po rozpoczęciu produkcji ropy naftowej. Obecnie ugandyjskie złoża naftowe szacowane są na ponad 6,5 miliarda baryłek, co lokuje ten kraj na trzeciej pozycji wśród Subsaharyjskich petro-państw (po Nigerii i Angoli). Artykuł oparty jest w głównej mierze na krytycznej analizie piśmiennictwa oraz kilkudziesięciu wywiadach pogłębionych przeprowadzonych w Ugandzie z reprezentantami środowisk akademickich, przedstawicielami rządu i opozycji, działaczami organizacji pozarządowych oraz pracownikami korporacji naftowych."

 

Artykuł dostępny jest w zakładce: Publikacje/Working Papers

 

Andrzej Polus