POLANDAFRICA Congress 2013, Łódź

 

 

W dn. 26 - 27 listopada 2013 z inicjatywy Polskiej Centralnej Izby Handlowej w Łodzi we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbył się w Łodzi pierwszy w Polsce kongres POLANDAFRICA 2013 poświęcony tematyce polsko-afrykańskiej współpracy gospodarczej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele biznesu, a także instytucji rządowych i organizacji gospodarczych z Polski i Afryki. W sumie zarejestrowano ok. pół tysiąca gości.

Głównym celem spotkania było wskazanie możliwości kooperacji oraz nawiązanie kontaktów biznesowych między Polską i Afryką. Zamierzenia te wpisują się w główną ideę polskiego programu rządowego „Go Africa”, lecz wykraczają poza jego ramy geograficzne, obejmując poza Nigerią, Angolą, Kenią, Mozambikiem i RPA także inne państwa afrykańskie.

W dn. 26. listopada kongres rozpoczęła sesja plenarna „Polska-Afryka: perspektywy współpracy dwustronnej”, podczas której z przemówieniami wystąpili m.in.: Minister Gospodarki (Janusz Piechociński), ambasador RP przy Unii Afrykańskiej (Jacek Jankowski), poseł i prezes parlamentarnego Zespołu ds. Afryki (John Godson), marszałek województwa łódzkiego (Witold Stępień), prezydent Krajowej Izby Gospodarczej w Łodzi (Witold Gerlicz), minister w kancelarii Prezydenta RP (Olgierd Dziekoński), członek Zarządu ds. Informacji
i Komunikacji w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (Monika Piątkowska) i szefowie delegacji państw afrykańskich (Kenia, Etiopia, Libia, Angola, RPA, Algieria, Egipt, Maroko, Republika Demokratyczna Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Erytrea, Ruanda, Sudan, Namibia). Należy przy tym zaznaczyć, że w Polsce znajdują się ambasady jedynie 10 z 56 państw afrykańskich.
W drugiej części dnia odbyły się sesje tematyczne w dziedzinach: (1) geoinżynieria, górnictwo, energetyka, ekologia; (2) przemysł obronny; (3) inwestycje, w tym infrastruktura
i budownictwo; (3) informatyka i jej
zastosowanie w nowoczesnej gospodarce; (4) rolnictwo
i przemysł spożywczy; (5) nauka i edukacja; (6) ochrona zdrowia, przemysł medyczny
i farmaceutyczny. Wieczorem miał miejsce uroczysty bankiet sprzyjający nieformalnym spotkaniom biznesowym i bilateralnym dyskusjom.

Na 27. listopada zaplanowano spotkania B2B (business to business) dla poszczególnych branż oraz specjalną prezentację Polskiej Akcji Humanitarnej "Sektor prywatny a współpraca rozwojowa". Następnie odbyły się dyskusje panelowe w grupach tematycznych oraz sesja plenarna, podczas której sformułowano ostateczne wnioski i przyjęto dokument końcowy.

Kongres był okazją do zrozumienia potencjału gospodarczego Afryki. Prelegenci podkreślali zgodnie, że kontynent ten jest najbardziej obiecującym regionem na świecie pod względem dynamiki rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wśród 20 najszybciej rosnących gospodarek świata aż 10 znajduje się w Afryce subsaharyjskiej. Choć Afryka znana jest głównie z bogactw naturalnych, w kontekście błyskawicznie rosnącej klasy średniej jest ona również znaczącym rynkiem zbytu. W związku z tym kooperacja gospodarcza powinna wypierać pomoc rozwojową, której na tym etapie kontynent afrykański już nie potrzebuje. Jednocześnie Polska także znajduje się w okresie wzrostu i poszukuje nowych partnerów biznesowych. Potrzeby Polski i Afryki wydają się komplementarne. Świeże doświadczenia procesu transformacji i chęć wprowadzenia rozwojowych zmian, a także duch przedsiębiorczości stanowią ponadto solidną wspólną płaszczyznę rozwoju współpracy.

Olga Rataj